Regeringen nøler med hjælp til de danskere der rammes af energiprisstigninger!

Ruslands invasion af Ukraine har sendt energipriserne på himmelflugt og det rammer mange danskeres økonomi hårdt.

Regeringens aftale om kompensation for de stigende priser er utilstrækkelig. Helt almindelige familier glemmes af regeringen, og jeg er ærgerlig over, at regeringen ikke tager danskernes råb om hjælp seriøst. De store prisstigninger på energi har medført store besparelser for staten, som sammenlagt har sparet over 4,9 mia. kr. i støtte til vedvarende energi. Penge som den socialdemokratiske regering bare lader gå i statskassen.

Det virker som om regeringen har en helt anden agenda end at hjælpe de rigtig mange familier som er ramt. Sammen med resten af rød blok indgik man nemlig en helt utilstrækkelig aftale om at bevilge 1 mia. kr. i varmehjælp til borgere med de laveste indkomster. Med denne aftale er helt almindelige familier blevet overset. Hvis man er et forældrepar bestående af en pædagogmedhjælper og en ufaglært sosu-medarbejder, fortjener man i regeringens øjne ikke at få kompensation, fordi husstandens indkomst vil overskride grænsen for, hvor lidt man må tjene, for at kunne få del i varmehjælpen. Regeringens forslag vil stort set kun komme borgere på overførselsindkomster og indvandrere til gode, og det er jo ikke kun disse mennesker, som kæmper med at få betalt deres elregning.

Regeringen nøler også med udbetalingen af varmechecken, på trods af et løfte om at udbetale kompensationen hurtigst muligt. Forsinkelsen blev af klimaminister Dan Jørgensen imødegået med undskyldninger om Folketingets rejseuge og ferie til politikerne – en undskyldning der nærmer sig grænsen til respektløshed over for borgerne. Som det ser ud nu vil varmechecken først blive udbetalt til maj – en tidshorisont der står stik imod aftalens oprindelige hensigt: en akut varmecheck, der skulle udbetales hurtigst muligt. Det er kritisabelt at regeringen nøler, i stedet for at bidrage til at skabe ro og tryghed omkring danskernes økonomi, når det er allermest nødvendigt.

Recent responses