Regeringen modarbejder slagteriarbejdspladser

Venstre har længe kæmpet for at afskaffe en dansk særregel, der koster arbejdsplader på vores slagterier og tvinger danske landmænd til at konkurrere på ringere vilkår mod deres europæiske kollegaer. Regeringen holder stædigt fast på reglen, alt imens arbejdspladserne fosser ud af Danmark.

Mandag offentliggjorde landets største slagteri, at man igen er tvunget til at fyre medarbejdere, fordi vores landmænd ikke kan producere tilstrækkeligt med slagtesvin. Det er det såkaldte nitratdirektiv, der i høj grad er med til i spænde ben for vores landmænd. Det er imidlertid den danske fortolkning af direktivet, der er udfordringen, og derfor er det relativt let at løse problemet.

Kort fortalt har Danmark valgt en meget lavere grænse for, hvor mange husdyr en landmand må have per hektar sammenholdt med grænsen i de øvrige EU-lande. Det betyder ganske enkelt, at en dansk svineavler må producere færre svin på sin danske jord end sine europæiske konkurrenter, hvilket i sidste ende indebærer, at slagterierne kommer til at mangle grise, de kan slagte.

Derfor foreslog vi i forbindelse med vækstforhandlingerne før sommer at afskaffe de danske særregler for i stedet at ændre grænsen for husdyr per hektar til den samme som i resten af EU. Desværre for de mange slagteriarbejdere, der inden længe står uden arbejde, afviste regeringen forslaget.

Ifølge slagteriarbejdernes egen fagforening, NNF, ville forslaget have betydet flere tusinde nye jobs i branchen. Det er der hårdt brug for, idet der over de seneste 10 år er forsvundet 6000 slagteriarbejdspladser i Danmark.

Det undrer mig i den grad, at regeringen, der slår sig op på at kæmpe for beskæftigelsen, siger nej til et forslag, der sikrer arbejdspladser uden, det koster statskassen en krone og uden synderlig påvirkning af miljøbelastningen.

Desværre må vi og de mange opsagte medarbejdere erkende, at regeringen går mere op i at bevare en dansk særregel, der måske giver Danmark en vis duksestatus i EU-systemet, frem for at kæmpe for danske arbejdspladser.