Regeringen holder indvandrere på offentlig støtte

En undersøgelse fra Rockwool-fonden har slået det fast, som Venstre i mange år har vidst: Integrationsydelsen virker. Da vi indførte den i sin tid, gjorde vi det med den meget simple ambition, at så mange indvandrere som muligt skulle arbejde efter ankomst til Danmark.

Rockwool-undersøgelsen viser, at ydelsen har fået flere indvandrere i arbejde. Den har været en kæmpe succes!

Desværre går regeringen nu stik imod det resultat, som vi i Venstre har skabt. På trods af, at Socialdemokratiet inden valget lovede, at integrationsydelserne ikke ville blive hævet, har de nu gjort det stik modsatte. 300 millioner kr. skal nu bruges på især at belønne udlændinge, der ikke er i beskæftigelse, med et ekstra tilskud.

Konkret betyder det, at 9.000 familier med ikke-vestlig baggrund får en højere offentlig ydelse for ikke at arbejde. En enlig integrationsydelsesmodtager med 2 børn får nu med regeringens politik lige over 2.000 kr. ekstra skattefrit hver måned.

Vi er nødt til at huske på, at det ikke skal være attraktivt for udlændinge at blive på støtten. I Venstre har vi altid troet på, at det bedste middel til integration er at få indvandrere i arbejde. På grund af regeringens prioriteter vil de, der kommer til Danmark, nu have endnu mindre incitament til at arbejde end før.

Det er ikke bare skadeligt for indvandrerne selv. Det er også dybt respektløst over for de danskere, der hver dag står op, går på arbejde og betaler gildet gennem høj beskatning. Vi skylder dem, at udgifterne til integrationen er så små som muligt, og at vores indsats på området er så effektiv som muligt. 

Regeringen har dog ikke i sinde at stoppe der, og Mette Frederiksen og co. har nedsat en ydelseskommission, som skal se på muligheden for at give højere ydelser. Kommissionen har til formål at afskaffe kontanthjælpsloftet, og den vil komme med forslag til, hvor meget ydelserne til indvandrere skal stige yderligere. Det er en politik, der vil hindre vores beskæftigelsesindsats, og som samtidig igen vil gøre det lukrativt at søge asyl i Danmark.

I Venstre har vi de samme ambitioner som altid: Det skal kunne betale sig at arbejde. Uanset om du er indvandrer eller kontanthjælpsmodtager må det at være på offentlig forsørgelse aldrig blive til mere end en nødløsning.

Vi håber på, at regeringen kommer til fornuft og husker, hvad de lovede danskerne før valget. Vi skal nok minde dem om det, indtil de gør.