Regeringen har syltet folk på offentlig forsørgelse

For en del danskere kan det dårligt betale sig at gå på arbejde og mange med lav uddannelse på offentlig forsørgelse, vil ligefrem tabe penge, hvis de fik et job. Vi har derfor brug for en målrettet reform med et loft over offentlige ydelser og lavere skat til de lavest lønnede.

Regeringen har trukket i den forkerte retning ved bl.a. at fjerne starthjælpen og loftet over kontanthjælpen. Det indebærer, at en stor del de familier, hvor både mor og far er på kontanthjælp, er det nærmest håbløst at finde et job, det økonomisk set kan svare sig at tage.

Det skyldes, at jobbet skal give omkring 35.000 kroner i løn, hvis familien samlet set skal have omkring 1000 kroner mere om måneden til sig selv. En løn på dette niveau kræver selv sagt, at kontanthjælpsmodtageren finder et job som tandlæge, arkitekt eller lignende, hvilket alt andet lige er temmelig usandsynligt.

I dag er mange kontanthjælpsmodtagere berettiget til en lang række ydelser ved siden af den egentlige kontanthjælp. Det betyder, at flere tusinde modtager, hvad der svarer til en lønindkomst på 250.000 kroner om årer i offentlige ydelser. Derfor ønsker vi en grænse for, hvor meget man samlet set kan modtage fra det offentlige i sociale ydelser, således at det ikke er disse, der afgør, om det kan betale sig at tage et arbejde eller ej.

Danmarks økonomi er udfordret. Hvis vi forsat skal have råd til sundhed, uddannelse og omsorg for vores svageste om 10, 20 og 30 år er det afgørende, at vi får flere på offentlig forsørgelse i arbejde. Rent faktisk giver det et plus på hele 175.000 kroner til statskassen, for hver kontanthjælpsmodtager vi får i arbejde.

I dag står hvad, der svarer til over 800.000 fuldtidspersoner i alderen 16-64 år, uden for arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, at det ganske enkelt er uholdbart. Regeringen har i den grad forsømt at gøre noget ved problemstillingen og har som sagt ligefrem gjort ondt værre. Vi foreslår en jobreform, så vi får flere med, frem for at parkere dem på offentlig forsørgelse.