Regeringen gør livet lettere for boligejerne

I årevis har et stort antal boligejere lidt under skæve vurderinger, galopperende grundskyld og usikkerhed om deres fremtidige boligskat. Det retter vi nu op på. Vi sænker skatten for alle, aflyser store stigninger i grundskylden og tilbagebetaler til de boligejere, der har betalt skat af en skæv vurdering. 

Det betyder helt konkret, at en typisk boligejer i Randers Kommune vil få en årlig skattelettelse på 800 kr. og samtidig få aflyst stigninger i grundskylden for 5.400 kr. frem til 2021.

I den ny aftale om boligskatten, som træder i kraft fra 2021, får den enkelte boligejer også mulighed for at indefryse alle stigninger i boligskatten frem til, at ejendommen sælges. Det betyder, at ingen beskattes fra hus og hjem!

Derudover kommer der et ”knæk” på ejendomsværdiskatten, som bliver rimeligt og balanceret ved 7,5 mio. kr. I både by- og landdistrikter vil knækket holde antallet af boligejere, der rammes af den høje boligskat, på samme niveau, som det er i dag. Det er rimeligt – og står i øvrigt i skarp kontrast til Socialdemokratiets oprindelige idé om store skattestigninger for 145.000 boligejere.

Venstre har altid taget borgerens parti. Det gælder særligt, når det kommer til boligskat. Det fortsætter vi med.

Denne aftale skaber et trygt samfund og gør liver lettere for alle boligejere. De får nu mere luft i økonomien og kan sove trygt om natten.