Regeringen fører uholdbar beskæftigelsespolitik

Andelen af beskæftigede danskere falder. Blot 48,8 procent af danskerne var i job i 2013. Manglen på arbejdspladser har også ramt Østjylland.

En ny optælling foretaget af Ugebrevet A4 viser, at Østjylland har tabt over 19.000 arbejdspladser de seneste fem år. Alt imens andelen af beskæftigede falder, er mængden af danskere på offentlig forsørgelse fortsat høj. 800.000 danskere var i 2013 på offentlig forsørgelse, hvilket svarer til, at der kun er 3,5 danskere i arbejde til at forsørge en person, som er i den arbejdsdygtige alder, men lever af offentlige ydelser. I vores nabolande Sverige og Norge er tallet på mellem 5 og 6 personer.

Alt for længe har regeringen brugt finanskrisen som undskyldning for den lave beskæftigelse. Krisen bærer dog langt fra hele ansvaret for miseren. Igennem alt for længe har regeringen siddet på hænderne og tilskyndet til at være på offentlig forsørgelse frem for at arbejde. Statistikkerne taler deres tydelige sprog: 330.000 danskere har blot en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde.

17.700 danskere går også på arbejde, selvom de ville få mere ud af at være på offentlig forsørgelse. Dette er ikke rimelig og er udtryk for en forkert og uholdbar beskæftigelsespolitik.

Modsat regeringen er vi i Venstre bevidst om, at arbejdspladser er forudsætningen for, at Danmark kan bevare sit velfærdssamfund og sin velstand. Derfor vil jeg fortsat arbejde for reformer, der skal sikre flere arbejdspladser og færre på offentlig forsørgelse.

Jeg er helt overbevist om, at en forudsætning for at skabe arbejdspladser og dermed velfærd er at sikre bedre vilkår for vores erhvervsliv.

Dette skal gøres ved at sænke skatter og afgifter, så virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige og herved kan skabe flere arbejdspladser.

Samtidig vil jeg sikre, at det kan betale sig at arbejde med en jobreform, der genindfører et moderniseret kontanthjælpsloft, så det bliver mindre attraktivt at være på overførselsindkomst. Hver en krone, som vi finder ved at modernisere kontanthjælpsloftet, skal bruges til at sænke skatten for de laveste indkomster.

Med andre ord er det tid til en markant ændring i beskæftigelsespolitikken til gavn for Østjylland og Danmark.