Regeringen bevæger sig ud på farlig grund

Det bliver ganske enkelt dyrere at være dansker efter nytår. Danskerne og de danske virksomheder skal have mange flere penge op af lommen, da en lang række afgifter bliver sat op. Den røde regering og dens støttepartier vil afskaffe den ellers planlagte skattelettelse på arbejdsgiverbetalt mobiltelefon. Der kommer strammere regler for leasede biler. Der sker en afskaffelse af den skattemæssige fordel for forældrekøb. Tinglysningsafgiften bliver sat op hvert tredje. Disse stramninger betyder helt basalt set, at det bliver dyrere at være dansker. Det er ikke fair overfor den menige dansker, at de skal af med deres hårdt tjente sparepenge, når den danske økonomi befinder sig på et rigtig godt sted og er meget stærk. Vi har leveret en økonomi i topform.

Der er altså flere tiltag i den røde finanslov, som gør det dyrere at være helt almindelig dansker, at drive virksomhed og vanskeligere at skabe arbejdspladser i Danmark. Der er i langt højere grad et tydeligt fokus på at bruge penge fremfor at tænke på, hvor pengene skal komme fra. Normalvis siger man ”ingen nævnt ingen glemt”, men her har de røde partier haft den helt modsatte hensigt. De har praktisk talt nævnt alle områder imellem himmel og jord, hvor de visse steder har smidt en million eller to. Regeringen bevæger sig ud på farlig grund, når deres forbrug medfører, at de er nødsaget til at hæve diverse afgifter.

Et område er dog fuldstændig glemt i finansloven og det er mit hjertebarn. Ingen steder er prioritering af støjbekæmpelse eller udvidelse af de danske motorveje nævnt. I stedet er der afsat en reserve til initiativer inden for kollektiv trafik, men det hjælper altså ikke de tusindvis af østjyske borgere eller virksomheder, som hver dag er plaget af støj, kødannelser og er afhængige af nødvendige transporter ad motorvejen. Det er blot endnu et eksempel på, at det bliver besværligt, at være dansker.

Samtidig glimter en fyldestgørende prioritering af børnene med sit fravær. Der er afsat en halv milliard ekstra næste år til at øge normeringerne i institutionerne. Det svarer cirka til, at hver tredje institution kan ansætte én pædagog mere. SF siger, at de skriver danmarkshistorie med dette mens Enhedslisten har gennemskuet, at de afsatte penge ikke bidrager til en fyldestgørende indførelse af minimumsnormeringer i institutionerne. Så de oprørte forældrekredse har ikke fået, hvad de røde ellers flagede med i valgkampen.