Randers Sundhedshus er modellen for hvordan fremtidens danske sundhedsvæsen skal se ud

De to Venstre politikere Michael Aastrup Jensen, MF (V) og formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Louise Høeg (V) besøgte i dag Randers Sundhedshus. Besøget havde især fokus på børneområdet herunder også fødselsområdet.

Venstre har bebudet en gennemgribende reform af sundhedsvæsnet, som skal gøre behandlingen mere lokal og mindske antallet af led mellem patienten og den rette behandling. Randers Sundhedshus er allerede, inden reformen er trådt i kraft, rigtig godt med og er på mange måder modellen for, hvordan fremtidens sundhedsvæsen kommer til at se ud i Danmark

 

Det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen er især imponeret over, at det er lykkedes at skabe en enkelt og overskuelig indgang til sundhedsvæsnet.

 

”Vi har desværre set alt for mange tilfælde, hvor børn og deres forældre er blevet kastebold mellem kommune, region og speciallæger. Det er frustrerende at opleve og betyder at mange risikerer ikke at få den rette behandling eller det de har krav på. Det kan vi ikke være bekendt overfor de børnefamilier, der står i en meget udsat situation. Derfor er jeg glad at fremtidens sundhedsvæsen i langt højere grad bliver lokalt forankret med en enkelt indgang, således at man ikke skal forholde sig til flere forskellige myndigheder, der sender ens sag rundt i systemet.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

 

Formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, Louise Høeg, er ligeledes enig i at sundhedshuset gør det rigtig godt:

 

”Sundhedshuset her i Randers er et af de bedste i landet, og det kan vi være rigtig stolte af. Forebyggelsesområdet betyder meget for os, særligt i forhold til børn, da det er med til at forbedre vilkårene for den kommende generation. Derfor er bevægelse, sund kost og læren om sundhed også meget højt på dagsordenen i både byrådet og sundheds- idræts- og kulturudvalget” – udtaler formand for Sundheds-, idræts- og kulturudvalget, Louise Høeg (V)

 

For Venstre er det afgørende, at de allermindste får en god start på livet, derfor så de to lokale politikere nærmere på sundhedshusets arbejde med bl.a. fødselsforberedelse.

 

”Som far til to børn ved jeg, hvor vigtigt det er med tryghed i forbindelse med fødslen. Især første gang er der mange spørgsmål og usikkerhed og derfor er kvalitet i fødselsforberedelsen vigtig både for moderen og faderen. Samtidig er jeg glad for, at vi fremover vil tilbyde alle førstegangsfødende at de kan blive to dage efter fødslen på enten hospitalet eller barselshotel. Det er med til at give ekstra tryghed i den første tid og mange problemer kan ligeledes undgås, når den nybagte familie er omgivet af kompetent personale fremfor at de bliver sendt hjem efter få timer.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)