PRESSEMEDDELELSE - Vi skal holde fast i det lokale skattecenter i Randers

SKAT er i gang med en omstrukturering, der betyder at flere skattecentre skal lukkes.  Det har i den forbindelse været fremme, at skattecentret på Toldbodgade i Randers kunne være i fare. Det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) er dog opsat på, at det lokale center bevares til gavn for Randers og Østjylland, så han rejser nu sagen overfor Skatteministeren.

”Det lokale skattecenter i Randers har stor betydning for byen. Skat bidrager med ca. 80 arbejdspladser og det er helt oplagt, at der fortsat skal ligge et skattecenter i landets 6. største by.”

Michael Aastrup Jensen undrer sig ligeledes over, at Skattecenter Randers skulle være i farezonen og har derfor stillet ministeren en række spørgsmål:

”Skattecentret i Randers lever op til alle SKAT’s hovedhensyn. Randers har rig mulighed for fastholdelse af kompetencer, har stærke faglige miljøer og ligger geografisk perfekt, da byen ligger mellem Aarhus og Aalborg. Desuden er transport mulighederne til Randers skattecenter rigtig gode – langt bedre end til f.eks. Skattecenter Aarhus, som er placeret i Højbjerg.”

Det østjyske Folketingsmedlem appellerer desuden til et bredt samarbejde på tværs af partierne for at bevare det lokale skattecenter:

 ”Det er vigtigt, at vi samarbejder for at opnå de bedst mulige vilkår for Randers og Østjylland. Jeg håber derfor på, at mine socialdemokratiske kollegaer, Torben Hansen og Maja Panduro, vil støtte op om mine initiativer og vise politisk vilje. ”

 

Spørgsmål til Skatteministeren

  • Ministeren bedes oplyse, om SKAT forventninger til den unikke løsning, der blev indgået i Randers tilbage i 2009/2010 er blevet opfyldt?
  • Ministeren bedes oplyse, om de regionale forhold omkring mulighed for offentlig transport til og fra skattecentrene, vil indgå i overvejelserne om fremtidig lokalisering i SKAT.
  • Ministeren bedes oplyse, om størrelsen af huslejeudgifter vil indgå i overvejelserne om fremtidig lokalisering i SKAT. 
  • Ministeren bedes oplyse, hvilke geografiafhængige opgaver SKAT har og hvor de er placeret i dag.

 

Yderligere information

Michael Aastrup Jensen, Folketingsmedlem (V), valgt i Østjylland

Mobiltelefon: 61 62 45 22

E-mail: [email protected]