Pressemeddelelse: Undren over Socialdemokratiets dobbeltspil i sag om ukrainsk familie

Skæbnen for den velintegrerede, ukrainske familie fra Randers, som i dag er blevet sendt hjem, kan I sidste ende ligge i Socialdemokraternes hænder. Familien håber nu på, at de kan få ophold i Danmark. Randers virksomheden Verdo har nemlig lovet faderen et job, derfor kan det være en mulighed, at de søger ophold i Danmark via beløbsordningen. En ordning, der i dag kræver en årlig lønning på 408.000 kr. Et beløb som et flertal uden om regeringen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF fik hævet betragteligt sidste år – og som Socialdemokratiet endda er ude at foreslå igen skal strammes op.

Det lokale folketingsmedlem fra Venstre Michael Aastrup Jensen undrer sig over Socialdemokraternes modsatrettede udmeldinger i udvisningssagen:

Jeg undrer mig over, at det lokale folketingsmedlem Malte Larsen fra Socialdemokratiet melder ud, at han vil undersøge mulighederne for familien. Det sker endda dagen efter, at et flertal uden om regeringen bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF har fremsat forslag om yderligere stramninger af reglerne i beløbsordningen. Det lader til, at Malte Larsen ikke er vidende om, at det i sidste ende kan være hans partis stramninger, der kan få betydning for familiens ophold i Danmark. Jeg håber derfor, at lokale socialdemokrater, som Malte Larsen, vil fortælle sine partifæller om den ukrainske familie fra Randers, så de indser, at deres stramninger også kan ramme familier, der kan og vil arbejde og dermed bidrage til det danske samfund.

Jeg kender naturligvis til sagen om den ukrainske familie og deres 19 årige søn, der får flotte karakterer i skolen. På mange måder har familien gjort, som vi forventer af udlændinge, der kommer til Danmark. De har været en slags forbillede, om man vil. Det har jo været en fornøjelse at læse om, hvor vellidte og velintegrerede, de har været. Derfor synes jeg også, at det er generøst, at Verdo går ind og forsøger at hjælpe familien ved at tilbyde faderen et job. Det viser noget om, at vi holder sammen i Randers, når det virkeligt gælder. For det burde være sådan, at velintegrerede familier, der kan og vil arbejde og bidrage, kan få en fremtid i Danmark til forskel fra kriminelle.