Pressemeddelelse: Randers står over for nedlukning af uddannelser i regeringens udspil

Regeringen glemmer igen Randers i et af deres store udspil, lyder det fra Venstres lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen. Han roser regeringen for at ville udflytte flere studiepladser og kalder det klassisk Venstre politik, men er forbløffet over at regeringen igen forbigår Randers i et af deres store udspil for Danmark. Han advarer samtidig om at finansieringen af udspillet kan få store konsekvenser for udbuddet af engelsksprogede uddannelser i Randers.

Jeg er naturligvis glad for at regeringen vil føre en del af Venstres politik videre, og udflytte samt oprette studiepladser ude i landet. Det er jeg gået til valg på og det vil jeg fortsat kæmpe for. Venstre har en målsætning om at 7000 unge i 2025 skal tage deres videregående uddannelser uden for de store byer.

Men jeg må også samtidig advare om at regeringen barsler med en plan der vil reducere udbuddet af engelsksprogede uddannelser i Randers kraftigt, uden man vil tilføre Randers nye uddannelser. Det er fuldstændig uholdbart” - Michael Aastrup Jensen, medlem af Folketinget for Venstre.

Tab af 162 studiepladser og nedlukning af 3 uddannelser i Randers.

Besparelsen på de engelsksprogede uddannelser på erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser er i udspillet anført som en del af finansieringen, med et endnu ikke afklaret provenu. Bliver en fuldstændig nedlukning af de engelsksprogede uddannelser en realitet på erhvervsakademierne, vil det ifølge Erhvervsakademi Dania i Randers egne tal, betyde 162 færre studiepladser og nedlukning af 3 studier. Det får Venstres Michael Aastrup Jensen til at kritisere regeringens udspil for at lukke uddannelser i Randers, på bekostning af andre byer.

Det er rystende at man vil skære uddannelser og studiepladser i Randers, og særligt i et udspil, hvor man ikke opretter nye uddannelser. Det virker jo helt absurd. Særligt fordi erhvervsakademierne har været med til at tiltrække studerende til byerne, ved netop at oprette uddannelser på engelsk, og dermed internationalisere uddannelsesmulighederne for de studerende. ” – Michael Aastrup Jensen, medlem af Folketinget for Venstre.

Regeringen udspil får også Venstres borgmesterkandidat til at kritisere regeringens udspil. Besparelsen på de engelsksprogede uddannelser er med til at gøre Randers kommune mindre attraktiv og giver udfordringer for erhvervslivet.

Endnu engang må vi desværre konstatere at Regeringen fuldstændig har glemt Randers når vi kigger på udbuddet af uddannelser. Det er ikke den slags der skaber øget bosætning eller styrker vores erhvervsliv” – Christian Brøns, Borgmesterkandidat for Venstre i Randers.  

Begge er de urolige for at udspillet viser sig at føre til færre uddannelsespladser i Randers.

 

Fakta om de engelsksprogede uddannelser i Randers:

  • I dag er der tre studier i Randers på engelsk
  • To studier tager 2 år og et tager 1,5 år
  • Det er til markedsføringsøkonom, serviceøkonom og en top-op-bachelor i International Hospitality Management
  • Hvert år starter 189 studerende på engelsksprogede studier i Randers og Viborg
  • Uddannelserne har både danske og internationale studerende
  • Alle studerende tilbydes danskundervisning, som skemalægges sammen med de ordinære fag på studiet

Kilde: https://eadania.dk/nyheder-og-presse/nyheder/tre-uddannelser-i-fare-for-at-lukke-i-randers/

Recent responses