Pressemeddelelse: Ingen støjdæmpning til Randers i regeringens udspil – ikke godt nok siger Venstre.

I regeringens udspil til ny infrastrukturplan der blev præsenteret i går er der ikke afsat midler til støjbekæmpelse i Helsted, Hornbæk eller Vorup Randers. Det møder hård kritik fra Venstre der er rystet over udspillet fra regeringen og vil indkalde til tværpolitisk møde.

Desværre for de mange støjplagede borgere i Helsted, Hornbæk og Vorup der siden 1960erne har været plaget af støj fra motorvejen var der ikke afsat penge til støjdæmpningen langs strækningen rundt om Randers i den Socialdemokratiske regerings netop offentliggjorte udspil. I stedet vil regeringen oprette en pulje til støjbekæmpelse på 3 mia. kroner for hele landet, hvor forventningen er at særligt Hovedstadsområdet får en meget stor andel. Dermed forlænges den årelange kamp for at komme støjproblemerne for de støjplagede borgere, der hver eneste dag skal vågne til støjen fra motorvejen.

Det står i skærende kontrast til, at før sidste valg havde VLAK regeringen ellers netop besluttet, at strækningen mellem Helsted og Randers C skulle have etableret støjværn indenfor få år, samt en historisk høj støjpulje, hvor alle kunne søge midler fra.

Det lokale Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) udtaler: ”I den fuldt finansierede aftale vi præsenterede før sidste valg, var der afsat midler til opsætning af støjskærme på strækningen. Dermed havde de mange hundrede borgere, der hver eneste dag må leve med massiv støj fra motorvejen, en vished om at der endelig kom en løsning.  Det kan de nu, desværre, se langt efter. Den socialdemokratiske regering trækker med deres udspil fuldstændig tæppet væk under de støjplagede borgere. Jeg er rasende over, at man er så ligeglad med flere hundrede borgeres ve og vel, særligt når det er dokumenteret at støj er ødelæggende for sundheden.” – Michael Aastrup Jensen, Medlem af Folketinget for Venstre.

 

Støjen fra motorvejen stiger de kommende 10 år

Den fuldt finansierede aftale som Michael Aastrup Jensen(V) henviser til, blev præsenteret af den tidligere VLAK regeringen og indeholdte 1,6 mia.kroner til støjbekæmpelse i Danmark, hvor en del af puljen var afsat specifikt til støjbekæmpelse på strækningen omkring Randers. Dermed kunne de støjplagede borgere ånde lettet op med udsigten til, at deres årelange kamp endelige var forbi. Men den socialdemokratiske regering skyllede aftalen ud med badevandet, da de fik regeringsmagten. I regeringens udspil der blev præsenteret i går, er der ikke afsat en eneste krone til konkrete projekter i Helsted, Hornbæk eller Vorup. I stedet vil man oprette en pulje på 3 mia.kroner for hele Danmark.

Udspillet viser også at den trafikale belastningen på strækningen fra Aarhus N til Randers vil stige i de kommende år, og det betyder alt andet lige mere støj.  Dermed kan borgerne i Helsted, Hornbæk og Vorup se frem til endnu flere biler og dermed mere støj fra motorvejen.

Michael Aastrup Jensen er uforstående over den manglende retning og vil indkalde borgmester Torben Hansen samt alle lokalpolitiske kræfter til et møde for at få lagt pres på regeringen.

Når regeringen selv peger på, at strækningen omkring Randers vil opleve en større belastning er jeg uforstående over for, at der ikke som et minimum er afsat midler til at bekæmpe støjen for de mange borgere i Helsted, Hornbæk og Vorup. Støjbekæmpelse på strækningen har været en klar prioritet for Venstre i flere år, og det var også med i den aftale som vi præsenterede før valget. Socialdemokratiet viser med deres udspil, at de er fuldstændig ligeglade med Randers og borgerne der hver dag må leve med støjen fra motorvejen. Derfor er vi nødt til at sætte alle muligheder i spil for at få det ind i en endelig aftale, og derfor vil jeg indkalde til et fælles møde, hvor vi kan få lagt en strategi. Det er nu eller aldrig.” – Michael Aastrup Jensen, Medlem af Folketinget for Venstre.

Viceborgmester Christian Brøns undrer sig også over prioritering i regeringens udspil. Han peger på støjbekæmpelse, som central i arbejdet for at øge tilflytningen til Randers.

Støjen er ikke kun et problem for borgerne i Helsted, Hornbæk og Vorup, men også for vores muligheder for at øge vores bosætning. Ingen vil bygge i et område med støj, derfor er vi også fra byrådets side nødt til at sætte alle kræfter ind nu”. – Christian Brøns, Viceborgmester i Randers (V).

Recent responses