Pressemeddelelse: Efter massivt pres fra V: Den nye planlov sikrer, at virksomheder igen kan tilbyde glamping til deres gæster

Skrevet af Michael Aastrup Jensen, Udenrigsordfører for Venstre og Claus Berggren, Viceborgmester i Randers Kommune (V).

Michael Aastrup Jensen (V) og Claus Berggren (V) sikrer en ændring af planloven og dermed overlevelsen af virksomheder, der vil tilbyde oplevelsen med glamping til deres gæster. Det sker som følge af et massivt pres både på kommunalt og statsligt plan, om at skabe bedre vilkår for virksomheder, der hæmmes af centraliserede regler om tilladelse til opsætning af glamping-telte.

Randers’ lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) og Claus Berggren, Viceborgmester i Randers Kommune (V), gik sidste efterår sammen om en fælles sag: at sikre en ændring af landzonetilladelsen i planloven, så virksomheder kan få lov at tilbyde alternative overnatningsmuligheder såsom glamping til deres gæster, selvom de er placeret mere end 20 meter fra eksisterende bygninger. Michael Aastrup Jensen trak fhv. indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad i salen på baggrund af en omstridt sag fra den randrusianske virksomhed Cold Hand Winery. Til ministeren spurgte Michael Aastrup Jensen, om det virkelig kan passe, at planloven skal spænde ben for, at virksomheder kan tilbyde alternative overnatningsmuligheder og trække turister til landdistrikterne. Ministeren udtalte, at han var villig til at se på en ændring af loven og påpegede, at kommuner har tilladelse til at give dispensation fra lovbestemmelsen. Randers Kommune mente dog ikke at de havde ret til at dispensere, men endte til sidst med at give Cold Hand Winery lov, så de igen kunne tilbyde glamping. Desværre er det gået udover andre virksomheder, der ikke har været lige så heldige med at få dispensation.

Nu er der heldigvis godt nyt. For det er lykkes Michael Aastrup Jensen og Claus Berggren at få en ændring af planloven igennem, efter forhandlingerne om aftalen i dag er kommet på plads. Det vil betyde, at rigide regler ikke længere skal spænde ben for virksomheder. Virksomheder må med den nye bestemmelse i loven tilbyde den unikke glamping-oplevelse til deres gæster, uden at skulle sendes frem og tilbage mellem ministre og byråd, som det skete for den randersbaserede virksomhed.

Om succesen udtaler Michael Aastrup Jensen: ”Det glæder mig meget, at ministeren har lyttet til os, og at presset om at liberalisere planloven så meget som muligt er blevet imødegået. Det er godt nyt for virksomheder, der ligesom Cold Hand Winery, ønsker tilbyde unikke overnatningsmuligheder til danske gæster og udenlandske turister”.

Loven var nemlig indrettet således, at reglerne om opstilling af telte til udlejning blev sidestillet med kravene til en permanent bygning, som ikke må ligge længere end 20 meter væk fra den eksisterende bygning. Dette bør ifølge de to Venstre-politikere ikke gælde for glamping-telte, da de netop ikke er permanente. Loven bliver nu tilført en bestemmelse, der sikrer, at eksisterende virksomheder kan tilbyde glamping.

Claus Berggren glæder sig også på Randers’ vegne: ”Både borgere og virksomheder i Randers har udtrykt utilfredshed over situationen, og jeg har tydeligt kunne mærke, at der er behov for en ændring af loven. Vi har derfor presset på, både fra lokalt hold og inde i Folketinget. Glamping er et unikt fænomen der vinder frem, og når virksomheder kaster sig ud i nye projekter, skal en lov ikke stå i vejen for dette. Det er gængs fornuft, at loven skal ændres. Så jeg er utrolig glad på Randers’ og virksomhedernes vegne”.

Aftalen om en lempelse af planloven er i dag trådt i kraft og de sidste brikker er således faldet på plads. Virksomheder, der ikke i forvejen har aktiviteter med udlejning, kan derfor nu tilbyde den unikke Glamping oplevelse til deres gæster uden at skulle indhente dispensation inden og risikere afslag, som det var tilfældet med Cold Hand Winery.

Recent responses