Politiske modstandere på fælles besøg i Gellerup

Mandag morgen var de to lokale folketingspolitikere Michael Aastrup Jensen (V) og Jens Joel (S) på besøg i Gellerup for at blive klogere på skoler og daginstitutioner. I det forgangne år er der på Christiansborg vedtaget både en ghettopakke og en aftale om obligatorisk læringstilbud for 1-årige målrettet udsatte boligområder. Med det som baggrund besøgte de to politikere den integrerede institution Mælkevejen og Tovshøjskolen. Begge steder er der en meget stor andel af to-sprogede børn

.Billedet indeholder sandsynligvis: 4 personer, smilende personer, folk, der står og indendørs

”Der er et massivt behov for en tidlig indsats, hvis vi skal bryde den negative udvikling i de udsatte byområder og komme parallelsamfundene til livs. Det er helt afgørende, at de allermindste møder det danske sprog tidligt, således at de mestrer sproget, når de begynder i folkeskolen. Besøget på Tovshøjskolen har bestyrket mig i, at vi skal sætte meget tidligt ind. Således at vi i fremtiden undgår at have skoler, hvor en meget stor del af eleverne har svært ved at tale og forstå dansk, når de begynder i skolen”. – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Besøget gav en række konkrete input til det politiske arbejde, bl.a. i forhold til vigtigheden af at alle børn kommer i daginstitution, hvis integrationen og det videre skoleforløb skal lykkes. Herunder så betonede ledelsen på Tovshøjskolen nødvendigheden af et øget fokus på erhvervsuddannelserne, og på at gøre overgangen her til fra folkeskolen mere oplagt for en større målgruppe.

Begge politikere er valgt i Østjylland og derfor har udviklingen i Gellerup en helt særlig interesse for dem begge – også selvom de normalt er politiske modstandere fra hver sin blok. 

”Jeg synes dagens besøg viser noget om, hvor afgørende både daginstitutioner og skoler er for børn og unges muligheder i livet, og understreger hvorfor vi skal investere i det fællesskab, som sikrer os lige chancer på tværs af forskellige baggrunde. Der er selvfølgelig stadig udfordringer men jeg glædes, både som politiker, tidligere beboer og aktiv i boligforeningen, over den udvikling både børn og området gennemgår i disse år”. – udtaler Jens Joel, MF (S)

For yderligere kommentarer

Michael Aastrup Jensen, MF (V), tlf. 61624225

Jens Joel, MF (S), tlf. 6162 5181