Planloven: Mere frihed til kommunerne

Der er brug for en liberalisering af planloven. Den gældende lovgivning står simpelthen i vejen for virkelyst og nye arbejdspladser. Torsdag beskrev Randers Amtsavis, hvorledes en mekaniker ikke kan få lov til at bruge sit udhus til værksted på grund af planloven. Dermed falder hans forretningsplan til jorden, og så blev det ikke i denne omgang, at egnen fik en ny virksomhed. 

Årsagen til afslaget er, at udhuset er beliggende udenfor den såkaldte byzone, og så må der ikke drives erhverv. Reglerne er meget firkantet, så man kommer ikke langt med gode argumenter. Her gælder det bogstaveligt talt, at det er systemet frem for mennesket.

Det er enormt ærgerligt, at tåbelig lovgivning spænder ben for nye arbejdspladser. De seneste år er alt for mange virksomheder lukket i Randers, og derfor burde ethvert nyt initiativ hilses velkomment, i stedet for at blive kvalt ved fødslen på grund af en lovgivning, som regulerer alting ned i detaljer.    

Det absurde er, at der ikke er nogen, som har noget imod, at udhuset bliver bygget om til autoværksted. Der er et flertal for at give tilladelsen i miljø- og teknikudvalget. Det eneste, der forhindrer det, er den gældende lovgivning.

Regeringen taler meget om nødvendigheden i at sætte gang i hjulene, men desværre så sker det alt for tit, at nye initiativer bliver umuliggjort på grund af forældet og rigid lovgivning. I de fleste tilfælde koster det statskassen store summer at forsøge på at skabe nye arbejdspladser, en liberalisering af planloven koster derimod ikke en krone og vil omgående have en effekt. Vi har derfor brug for en meget mere fleksibel planlov, som giver et langt større ansvar til kommunerne.

Det er det glade vanvid, at planloven er så detaljeret, at den ikke efterlader plads til, at kommunalpolitikere kan bruge deres lokalkendskab og sunde fornuft. Det bør være lokale politikere. som står til ansvar, når der gives tilladelse og afslag til nybygninger, ombygninger og udvidelse af fabrikker. Det er ikke altid, at inddelingen i land- og byzone er nok til at kunne vurdere, om der skal gives byggetilladelse, der kan være mange andre forhold der gør sig gældende, herunder hensynet til lokale arbejdspladser. En sådan konkret vurdering giver lovgivningen desværre i meget ringe omfang mulighed for i dag. Det vil Venstre ændre på, hvis vi efter et folketingsvalg igen kan danne regering. Vi vil med en ændring af planloven give langt bedre mulighed for, at kommunerne selv kan træffe beslutninger, i stedet for blot at tage imod diktat fra Christiansborg.