Pengemaskiner placeres i Østjylland

Regeringen vedtog i 2012 en trafiksikkerhedspakke, hvor 75 nye fotovogne skulle placeres rundt om i landet. I Østjylland bliver 10 af fotovognene placeret. Selvom beslutningen om fotovognene er en del af en trafiksikkerhedspakke, har det ikke meget med trafiksikkerhed at gøre.

 

 

Politiet regner med, at antallet af bøder firedobles til omkring en million bøder årligt og der forventes en øget bødeindtægt til staten på op mod 700 millioner kroner årligt. Det er vel at mærke indtægter, som regeringen allerede budgetterer med i finansloven. Det er derfor ikke forkert at tale om, at der nu rulles 10 pengemaskiner ud på de østjyske veje.

 

Skal der skabes større sikkerhed på de østjyske veje, er løsningen ikke at placere disse fotovogne på ukendte strækninger. Større trafiksikkerhed kan opnås ved at rette fokusset mod de såkaldte stærekasser. Man skal ikke kigge længere væk end til Sverige og Norge for at se de positive erfaringer med netop stærekasser. Her bliver bilisterne tidligt gjort opmærksom på, at hvis fartgrænsen ikke overholdes, vil det resultere i en bøde.  Det betyder, at bilisterne reducerer farten og sikkerheden øges – vel at mærke uden antallet af bøder stiger. Det er et problem for regeringen, når de allerede budgetterer med den store stigning i bødeindtægter.

 

Samtidig med at regeringen ruller pengemaskinerne ud på vejene, så ændres der grundlæggende ved den måde udskrivningen af fartbøder foregår på. Fremover udskrives fartbøder til bilens ejer, uanset om vedkommende har begået fartforseelsen eller ej. Hvis eksempelvis en virksomheds varebil benyttes af flere forskellige medarbejdere, skal virksomheden selv fremskaffe en tilståelse fra føreren, før de slipper for bøden. Man overlader altså politiets arbejde til bilejeren, som selv skal få føreren til at melde sig. Politiet angiver selv, at i mere end 4 ud af 10 tilfælde, er det en anden end bilens ejer, der har kørt bilen og dermed er den skyldige fartsynder. Det betyder altså, at man ofte risikerer at straffe en anden, end den, der rent faktisk har begået forseelsen. Det er et stort problem.

 

Når regeringen vælger så hård en kurs over for bilisterne med de 10 nye pengemaskiner i Østjylland, har det den konsekvens, at der fjernes flere politifolk fra det opklarende politiarbejde og i stedet placeres de i fotovognene. Seneste tal viser, at antallet af indbrud i Randers-omegn fortsætter med at være højt og det understreger med alt tydelighed, at vi ikke har brug for at placere politifolkene bag en blitz i en fotovogn. Vi har brug for politifolk der tager sig af de mange private indbrud. Det skaber nemlig tryghed og sikkerhed