Opfordring til regeringen – skab jobvækst med os!

Regeringen og Enhedslisten har de seneste to år ikke lavet én eneste aftale, som styrker Danmarks konkurrenceevne. Omvendt er forhandlingerne mellem Enhedslisten og regeringen altid resulteret i, at det er blevet dyrere at være dansker.

Regeringen og Enhedslisten har de seneste to år ikke lavet én eneste aftale, som styrker Danmarks konkurrenceevne. Omvendt er forhandlingerne mellem Enhedslisten og regeringen altid resulteret i, at det er blevet dyrere at være dansker. Det virker som om, at regeringen og Enhedslisten ikke er klar over, hvilken situation Danmark står i. Vi er udfordret. Derfor lyder opfordringen fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Drop Enhedslisten. Forhandl i stedet en finanslovsaftale med os. Det er på denne tid, at Enhedslisten stiller krav om øgede skatter og afgifter. Det er gift, hvis ambitionen er at sikre arbejdspladser i Danmark. Og det vil borgerne og virksomhederne i Danmark få at mærke.

Vi ønsker i stedet at lave en aftale, som gør det billigere at være dansker og drive virksomhed. I skrivende stund har Danmark nemlig brug for at sikre arbejdspladser, så vi fortsat kan opretholde og udvikle på infrastrukturen, folkeskolen og omsorgsområdet. For at sikre dette er vi, de fire partier imellem, blevet enige om fire fokuspunkter. Fire punkter som alle trækker i retning af et mere konkurrencedygtigt Danmark.

Vores første fokuspunkt er at skabe flere arbejdspladser. Derfor skal vi fremrykke skatte– og afgiftslettelser. Andet punkt på dagsordenen er at effektivisere og målrette arbejdsmarkedsindsatsen. Derudover skal vi have flere unge på erhvervsuddannelserne, så vi fortsat kan have produktionspladser i landet. Sidste fokuspunkt er, at vi skal sikre, at virksomhederne ikke underkastes dårligere rammevilkår, når vi implementerer nye regler og lovgivning. Det hæmmer nemlig virksomhedernes konkurrenceevne, og arbejdspladserne flygter ud af landet.

Det er fire fokuspunkter, som alle sikrer arbejdspladser til borgerne, samt hjælper de virksomheder, som tjener penge til vores fælles velfærd. Vi er klar, når finanslovsforhandlingerne løber af stablen, men det kræver, at regeringen tør sige fra over for Enhedslisten, så det ikke bliver dyrere at være dansker, da det kun vil være med til at fortsætte krisen i endnu længere tid.