Nyt redskab til forældre

Venstre ønsker en styrkelse af det frie valg og det gælder også ved forældres valg af skole til deres børn. Derfor har regeringen lavet et nyt digitalt redskab som sikrer, at forældre på en brugervenlig måde kan få adgang til relevante oplysninger om resultaterne på alle grundskoler i hele landet.  Oplysningerne har tidligere været offentligt tilgængelige, men som noget nyt ligger de nu samlet på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside. 

I alt for mange år har skolerne kunne gemme sig bag den ugennemsigtighed der har været i skolernes resultater, men det skal være slut. På hjemmesiden kan forældre nemlig sammenligne de lokale skoler med hinanden og med kommune- og landsgennemsnittene, og det betyder, at der i højere grad bliver skabt større åbenhed og gennemsigtighed om skolernes resultater. Det er kun fair, at forældre til kommende skolebørn får muligheden for at træffe valget af skole på det bedst mulige grundlag.

Regeringens nye åbenhedsinitiativ er ikke kun en styrkelse af det frie skolevalg, men det øger også konkurrencen blandt landets skoler. Når skolerne kan blive sammenlignet med hinanden giver det nemlig også incitamentet til at sætte ind der hvor det er nødvendigt. Det nye digitale redskab er altså ikke kun en hjælp til forældrene, men det er også en hjælp til skolerne.