Nyt klageorgan for mobning får hjemsted i Randers

Det nye klageorgan for mobning får hjemsted i Randers hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM. Klageorganet er en central del af regeringens indsats mod mobning i folkeskolen. Der vil i forbindelse med placeringen af klageorganet i Randers blive oprettet 4-6 nye statslige arbejdspladser.

For Venstre er det en mærkesag at statslige arbejdspladser pr. automatik ikke bare skal placeres i København. Vi gør en stor indsats for at fordele arbejdspladserne ud i landet. I det her tilfælde giver det langt mere mening at klageorganet bliver placeret i Randers end i København, fordi det passer naturligt sammen med DCUM.

Der har tidligere været planer om at flytte DCUM til Aarhus, men det fik Venstres lokale folketingsmedlem og regeringen bremset. Med placeringen af klageorganet hos DCUM er det endnu engang blevet slået fast, at DCUM bliver i Randers.

Randers er et naturligt sted at placere statslige arbejdspladser, og jeg er glad for at styrkelsen af DCUM betyder, at institutionen fremover bliver i Randers og ikke bliver flyttet til Aarhus.

En vigtig del af regeringens landsdækkende aktionsplan mod mobning er etableringen af den ny klageinstans. Den skal sikre, at ansvaret bliver placeret, hvis et barn mobbes, uden at de ansvarlige voksne griber ind. Der er behov for en tydelig ansvarsplacering, da der fortsat er for mange skoler, der ikke tager kampen mod mobning tilstrækkeligt seriøst. Eksempelvis har en tredjedel af skolerne ingen handlingsplan eller strategi mod mobning, Det til trods for at det er lovpligtigt. Undersøgelser viser, at hver femte skoleelev udsættes for mobning.

 Det er ekstremt vigtigt, at vi sætter ind mod mobning. Det kan ødelægge et barns skolegang og sætte spor resten af livet. Jeg er glad for at DCUM nu skal være med til at løse den store opgave med at bekæmpe mobning.