Aarhus er et godt valg til DIIS

Dansk Institut for Internationale Studier flytter til Aarhus. Det er resultatet af regeringens storstillede udflytning af statslige arbejdspladser. Det har naturligvis medført en del surhed i København, at den vigtige forskningsinstitution nu skal placeres langt væk fra hovedstadens velkendte og trygge rammer. Det vil betyde et ”videnstab for befolkningen”, har det sågar lydt i en pressemeddelelse fra DIIS. Det er en noget besynderlig holdning at have til hvad der er den danske befolkning. For det er åbenbart ikke dem, der bor udenfor hovedstaden.

Når gemytterne har lagt sig, så vil det stå klart at der er gode faglige argumenter for at flytte DIIS til Aarhus. For det første er Aarhus Universitet i topklasse når det gælder forskning indenfor det udenrigspolitiske område.. Det høje forskningsmæssige niveau vil derfor komme DIIS til gode, og vil kunne være med til at løfte kvaliteten på de rapporter instituttet løbende udarbejder til brug for blandt andet folketinget og regeringen. For det andet er der i forvejen adskillige institutioner i hovedstaden, som beskæftiger sig med forskning indenfor udenrigs- og sikkerhedspolitik, f.eks. Forsvarsakademiet, Københavns Universitet og CBS. Ved at flytte en af de centrale aktører på området, bliver der skabt en sund og naturlig konkurrence mellem forskningsmiljøerne i København og Aarhus. Danmark er på den ene side et lille land, hvor der ikke er langt fra den ene ende af landet til den anden. På den anden side, så er Danmark stort nok til, at der også er plads til, at der kan være et forskningsmiljø på højt niveau udenfor hovedstaden.  

Endelig så lader det til, at mange i København har glemt, at det rent faktisk var Aarhus Universitet, der opfandt statskundskab som samfundsvidenskabelig disciplin, hvorefter København først efterfølgende satte studiet på programmet. Derfor er DIIS ingenlunde kommet til en samfundsvidenskabelig udørk, tværtimod er DIIS kommet hjem hvor de hører til.