Nyheder

 • Stil krav til Gellerup

  Det danske samfund skal trække en streg i sandet og vise, at hvis man vil bo i Danmark, må man også acceptere danske normer og værdier.

 • PRESSEMEDDELSE - Handling nu: Endnu en Randers virksomhed lukker

  Bombardier lukker i Randers og dermed slutter en mere end 150-årig epoke i byen. Bombardier begrunder lukningen med høje udgifter, og det er desværre endnu et eksempel på, at Danmarks høje skatter og afgifter koster arbejdspladser.

 • Østjylland har brug for en liberalisering af planloven

  Regeringen strammede sidste år planloven og gav dermed landdistriktskommunerne mindre frihed og mere bureaukrati. Kommunerne har blandt andet fået mindre frihed til at bygge i kystnærhedszonen og ringere muligheder for at benytte gamle bygninger til erhverv.

 • Venstre værner om velfærdssamfundet

  Venstre værner om velfærdssamfundet, mens regeringen lægger sig fladt ned for EU-systemet. Det er langtfra rimeligt, at andre EU-borgere opnår fuld adgang til velfærdsydelser efter selv meget korte arbejdsperioder på dansk grund. Af samme årsag er regeringens ligegyldighed og uklare politiske kurs i forhold til velfærdsturisme et kæmpe problem.