Nyheder

 • Det grå guld får bedre vilkår på plejehjemmet

  Af Michael Aastrup Jensen, MF (V) 

  Vi ser alle helst, at vores ældre bliver behandlet med værdighed og, at de er glade og tilfredse uanset om de bor på plejehjem eller får hjælp af hjemmehjælpen, hvis dette er vilkårene på grund af deres alderdom. Med Finansloven for 2018 sikrer vi en værdig ældrepleje. Der bliver nu fokuseret ekstra på området, så det gøres muligt med en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejecentrene og på plejehjemmene. 

 • Finansloven afsætter penge til at gøre noget ved støjen fra E45

  Af Michael Aastrup Jensen, MF (V) og Christian Brøns, medlem af Randers Byråd (V)

  Med aftalen omkring finansloven for næste år bliver der afsat en national pulje på 50 mio. kr. til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje. Det kan komme de mange støjplagede borgere i Randers til gode. Det er glædeligt at puljen åbner op for at der nu kan blive gjort noget effektivt ved støjproblemerne langs E45. Det er noget vi har kæmpet for i lang tid, både i byrådet og på Christiansborg. 

 • Banedanmark skal ikke dele Langå i to

  Af Michael Aastrup Jensen, MF (V) og Lars Søgaard, byrådsmedlem, formand for Landdistriktsudvalget (V). 

  Vi er dybt forundret over, at Banedanmark er klar til at skære flere byer i det østjyske over i to i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen, herunder Langå. Det er netop derfor, at vi har bragt spørgsmålet op overfor transportminister Ole Birk Olesen (LA).

 • Randers kommer på finansloven!

  Aastrup jubler over at E45 VVM nu vil omfatte Aarhus til Randers

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti netop indgået en aftale omkring finansloven for næste år. I den forbindelse er der afsat midler til at få VVM-undersøgt en udvidelse af E45 hele vejen fra Vejle til Randers. Det er en klar forbedring fra det første udkast til finanslov, hvor VVM-undersøgelsen ikke inddrog det sidste stykke motorvej fra Aarhus Nord til Randers.