Et åbent DK for dem der kan og vil

Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil. Omvendt skal grænsebommen være smækket i overfor dem, der ikke vil arbejde, men kommer hertil for at udnytte og misbruge de danske velfærdsgoder. 

Læs mere
Del

Venstre-initiativ har frataget Rusland stemmeretten i Europarådet

Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) har med et overvældende flertalt vedtaget Michael Aastrup Jensens, MF (V) forslag om at fratage Rusland stemmeretten. Fratagelse af stemmeretten sker på baggrund af Ruslands annektering af Krim-halvøen.

Læs mere
Del

Venstre-politik skaber vækst

Venstre ønsker en vækstplan, som skaber flere arbejdspladser. Hvis vi skal have råd til et trygt velfærdssamfund i fremtiden, er det nødvendigt at styrke dansk velstand. Derfor vil Venstre styrke produktiviteten ved at øge konkurrencen samt skabe bedre forhold for private erhvervsdrivende.

Læs mere
Del

Stil krav til Gellerup

Det danske samfund skal trække en streg i sandet og vise, at hvis man vil bo i Danmark, må man også acceptere danske normer og værdier.

Læs mere
Del

PRESSEMEDDELSE - Handling nu: Endnu en Randers virksomhed lukker

Bombardier lukker i Randers og dermed slutter en mere end 150-årig epoke i byen. Bombardier begrunder lukningen med høje udgifter, og det er desværre endnu et eksempel på, at Danmarks høje skatter og afgifter koster arbejdspladser.

Læs mere
Del

Østjylland har brug for en liberalisering af planloven

Regeringen strammede sidste år planloven og gav dermed landdistriktskommunerne mindre frihed og mere bureaukrati. Kommunerne har blandt andet fået mindre frihed til at bygge i kystnærhedszonen og ringere muligheder for at benytte gamle bygninger til erhverv.

Læs mere
Del

Venstre værner om velfærdssamfundet

Venstre værner om velfærdssamfundet, mens regeringen lægger sig fladt ned for EU-systemet. Det er langtfra rimeligt, at andre EU-borgere opnår fuld adgang til velfærdsydelser efter selv meget korte arbejdsperioder på dansk grund. Af samme årsag er regeringens ligegyldighed og uklare politiske kurs i forhold til velfærdsturisme et kæmpe problem.

Læs mere
Del

Regeringen fører uholdbar beskæftigelsespolitik

Andelen af beskæftigede danskere falder. Blot 48,8 procent af danskerne var i job i 2013. Manglen på arbejdspladser har også ramt Østjylland.

Læs mere
Del

Fratag Rusland stemmeretten i Europarådet

Næstformand for den liberale gruppe i Europarådet (ALDE) og næstformand for den danske delegation til Europarådet, Folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen (V) fremsætter nu forslag om at Rusland skal have frataget stemmeretten i Europarådets på baggrund af Ruslands invasion af Krim-halvøen.

Læs mere
Del

Dan Jørgensens tomme marker

En ny regel forbyder pløjning på marker, der hælder mere end 12 grader, fra høst til 1. marts det følgende år. Det betyder i praksis, at der på disse marker ikke må sås efterårsafgrøder. 

Læs mere
Del

Tilmeld nyhedsbrev