Ny togaftale vil koste tusindvis af job

I Venstre er vi store tilhængere af bedre tog og bedre infrastruktur mellem landsdelene, men regeringens nye togaftale er ikke svaret. Aftalen er helt forkert finansieret og kommer til at koste arbejdspladser i lange baner. 

Sorteper i det røde regnestykke er de 15.000 beskæftigede i den danske olie- og gassektor, der er i fare for at miste deres arbejdsplads. Samtidig går olie- og gasselskaberne glip af potentielle milliard investeringer og dermed nye arbejdspladser. Årsagen til miseren er beskatningen af Nordsøen på 28½ milliard kroner. Beskatningen gør det mindre attraktivt for virksomheder at investere i den danske del af Nordsøen og sker stik imod økonomiske vismænds anbefalinger om ikke at forhøje skatterne på området.

Når der ansættes én medarbejder i olie- og gasselskaberne, skabes der cirka otte arbejdspladser i relaterede erhverv. Det er eksempelvis metalarbejderen, maskinmesteren, ingeniøren og lastbilchaufføren. Ved at nedprioritere Nordsøen truer regeringen derfor en lang række danske arbejdspladser, i en tid, hvor vi hellere burde skabe nye arbejdspladser.

Desuden er regeringens togfond underfinansieret. Den neutrale tænketank KRAKA påpeger, at der er blevet fundet regnefejl i fonden på 1,3 mia. og er underfinansieret med 5 mia. kr. Samtidig mangler regeringen at finde 10 mia.kr til at købe de 45 nye togsæt, der skal til for at realisere timemodellen.

Det er også kritisabelt, at midlerne til regeringens togfond afhænger af olieprisen. Regeringen har selv beregnet, at Togfond DK mangler næsten 2,5 mia. kr. i 2020, da olieprisen ikke stiger som regeringen forventer. Alle alarmklokker burde derfor ringe, da regeringens flotte retorik om togfonden ikke holder vand, når man går finansieringen igennem.

Venstre mener, at vi ved at gribe tingene anderledes an, både kan få hurtigere tog og bevare de danske arbejdspladser. Da Venstre sad i regeringen vedtog vi aftalen om Grøn Transportpolitik. Aftalen byggede på et stabilt økonomisk grundlag i finansloven og indebar, at VK-regeringen øremærkede over 60 mia kr. fra Infrastrukturfonden til forbedringer af kollektive trafik i Danmark. Aftalen sikrede færre forsinkede tog, højere hastigheder og kortere rejsetider i hele landet på lang sigt. Tiltagene kostede ingen arbejdspladser og sikrede tilstrækkelig finansiering til en velholdt, sikker og effektiv kollektiv transport.