Ny fond skal øge investeringer i dansk landbruget

Regeringen er nu klar med en model for den nye fond Dansk Landbrugskapital, der med risikovillige lån skal bidrage til at udvikle dansk landbrug.  Mange landbrug har brug for nye investeringer, men mange bedrifter er hæmmet af høj gæld. Det er ond spiral der hæmmer vækst og udvikling i erhvervet. 

Det kommer den nye fond til at ændre på ved hjælp af lån til både restrukturering af gammel gæld, samt lån til nye investeringer, der skal gøre bedriften mere effektiv. Fonden skal sikre finansiering på op mod to mia. kroner. Det er imidlertid ikke meningen at det er statskassen der skal bære hele risikoen, fonden etableres nemlig med indskud fra både staten og pensionskasserne.

Det er vigtigt, at vi sikrer at der er en økonomisk bæredygtig fødevareproduktion i Danmark. Fødevarebranchen beskæftiger 140.000 personer, og eksporterer årligt for 150 mia. kroner. Det er derfor helt afgørende, at vi gør hvad vi kan for at skabe gode rammer for landbrugserhvervet.

Mange landmænd har været udfordret af de lave afregninger på mælk og svin. Det har yderligere gjort gældssituationen vanskelig for mange. Det kan den nye fond rette op på, således at dygtige landmænd kan få hjælp til at overkomme den tyngende gæld og igen skabe en god forretning. Det er til glæde for dem selv og resten af det danske samfund.

Venstre har siden vi fik regeringsansvaret lagt os i selen for at skabe bedre rammer for dansk landbrug. Det er et vigtigt erhverv som emsige politikere og embedsmænd har været ved næsten at regulere ihjel. Det er slut nu. I foråret gennemførte vi under stor storhej en landbrugspakke der gjorde op med årtiers overregulering og meningsløs kontroltyranni overfor landbruget. 

Venstre ønsker at føre en landbrugspolitik basseret på tillid og sund fornuft. Det er til gavn for os alle, for Danmark bliver et rigere land, hvis det går godt for landmændene og fødevareproducenterne. Etableringen af Dansk Landbrugskapital er en vigtig del af vores strategi om at give de bedste rammer for dansk landbrug, således at vi kan producere nogle af verdens bedste fødevarer.