Nu går gravemaskinerne i gang

Med finansloven for 2017 afsætter regeringen en halv milliard kroner til den længe ventede udvidelse af E45.  Det var et klokkeklart løfte under valgkampen, at Venstre vil udvide E45. Det er imidlertid ingen hemmelighed, at der i disse år er meget få midler til nye infrastrukturprojekter, så derfor er det et meget klart signal om vigtigheden af projektet, at det direkte er nævnt i regeringsprogrammet.

Nu leverer regeringen og Venstre varen, og det kan vi i Østjylland være rigtig glade for.  

Udvidelsen af E45 er den eneste måde at komme den omsiggribende kødannelse på motorvejen til livs på. Samtidig betyder de forbedrede transportmuligheder, at det bliver lettere at tiltrække nye investeringer til vores område. Hvis der ikke bliver gjort noget ved problemerne, så bliver det derimod vanskeligt fremover at tale om strækningen langs Den Østjyske Motorvej som en vækstregion.

Udvidelsen af strækningen mellem Aarhus og Skanderborg gør det ikke alene. Der er fortsat enorme problemer med kødannelse på resten af E45. Det er indiskutabelt et meget vigtigt skridt, at motorvejen nu udvides med et ekstra spor i hver retning mellem Aarhus og Skanderborg, men målet er fortsat at E45 skal udvides hele vejen fra Randers til Vejle. Det er helt afgørende for Østjylland, og derfor vil jeg, og Venstre, kæmpe for at det fulde projekt med at udvide E45 bliver fulgt til dørs. Derfor mener jeg, at der skal udarbejdes en masterplan for udvidelsen af hele strækningen, således at trafikken fremover kan glide let og ubesværet på E45.

Det er af allerhøjeste nødvendighed at få fremtidssikret vores infrastruktur i Østjylland, og her spiller en opgradering af E45 en nøglerolle. Første etape af udvidelsen af motorvejen sker ved at anlægge et ekstra spor i hver retning i den nuværende midterrabat, som er 12 meter bred. Dermed undgås det, at skulle ekspropriere jord. Det er oplagt, hvis det kan lade sig gøre, at benytte samme model for resten af E45, således at færrest muligt generes af udvidelsen af motorvejen.