Nu bliver der gjort noget ved støjen fra motorvejen

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V) og Christian Brøns, gruppeformand for Venstre i Randers Byråd

Den store infrastrukturplan indeholder en masse gode nyheder til Kronjylland. Især udvidelsen af E45 har trukket mange overskrifter. Som nabo til E45 er det imidlertid fuldt forståeligt, hvis nyheden medfører bekymring, for vil en udvidelse af E45 betyde endnu mere støj? Her er den gode nyhed, at der i infrastrukturplanen er afsat hele 1,6 mia. til støjbekæmpelse, hvoraf der allerede er øremærket penge til støjbekæmpelse ved Helsted.

Vi er meget glade for at der er afsat så mange penge til støjbekæmpelse og at netop Helsted er direkte nævnt i planen. Vi har brugt mange kræfter på at gøre opmærksom på de mange gener naboerne oplever. Eksempelvis havde vi finansminister Kristian Jensen på besøg for selv at opleve støjproblemerne. Samtidig er det også lykkedes at få sat penge af på kommunens budget til støjbekæmpelse. Det er med andre ord en mærkesag for os både på Christiansborg og på Rådhuset.

Det er et positivt tegn, når der er mere trafik, for det er et tegn på, at det går godt her i Østjylland. Der er mere aktivitet og derfor mere trafik. Vi må imidlertid ikke glemme dem, som oplever bagsiden af medaljen, nemlig dem, som er naboer til motorvejen og den støj, der følger med. Det er mildest talt kun rimeligt, at man skal kunne få ørenlyd i sin egen have, og derfor prioriterer vi nu et milliardbeløb til at gøre noget ved problemerne. Der findes gode løsninger til at reducere støjen markant, og derfor skal vi også være parat til at bruge de penge, der skal til for at skabe bedre forhold for naboerne. Vi ved at støj har en negativ effekt på helbredet, så derfor er det rigtig vigtigt at området nu får et væsentligt løft.  

Det er ikke kun Helsted som oplever at være generet af støjen. Vi har været i dialog med en stribe grundejerforeninger i bl.a. Vorup og Hornbæk, så vi ved, at der er flere steder, som i den grad trænger til effektiv støjbekæmpelse. Der er afsat omkring 1,3 mia. kr., som kan søges til støjbekæmpelse, så i samarbejde med kommunen burde der være rigtig gode muligheder for, at vi kan komme støjproblemerne, langs hele den del der går igennem Randers, til livs. Vi vil i hvert fald kæmpe videre for, at den ambition bliver til virkelighed.