Noget for noget

Dansk udviklingsbistand skal fremover være betinget af hjemsendelsesaftaler for afviste asylansøgere. Det har været min hovedprioritet i forhandlingerne om Danmarks nye strategi for udviklingsbistand. Jeg er glad for, at mit synspunkt er blevet bakket op af et bredt flertal af folketingets partier.

Danmark er et af de lande, der giver allermest i udviklingsbistand i forhold til vores størrelse. Det kan vi godt være stolte over. Dansk bistand er med til at løfte nogle af verdens allerfattigste ud af fattigdom.

Jeg har kæmpet for, at Danmark fremover stiller langt mere håndfaste krav for at modtage dansk bistand. Hvis man modtager dansk udviklingsstøtte, så skal man naturligvis tage imod sine egne afviste statsborgere.

Jeg bakker fuldstændigt op om, at vi skal give en hjælpende hånd til verdens fattigste, men vi skal ikke være naive.

Udviklingsbistand er ikke almisser fra de riges bord men i stedet et partnerskab, hvor begge parter har interesser. En række af de stater Danmark årligt giver millioner i bistand, er også lande hvorfra der kommer mange grundløse asylansøgere. Det kan ikke blive ved med at fortsætte, og derfor har det været vigtigt for Venstre, at der fremover stilles helt andre krav til modtagerne af dansk udviklingsbistand.

Millioner af mennesker er parat til at begive sig ud på en farefuld færd for at komme til Europa og dermed også til Danmark. Realiteten er, at der ikke er arbejde at få for dem, som forsøger at komme ind i Europa. Vores velfærdsstater kan heller ikke holde til det enorme pres, der er imod Europas grænser. Hvis vi ikke fører en håndfast asylpolitik, så bliver vi løbet over ende, og sammenhængkraften i vores samfund trues.

Vi skal hjælpe dem der er forfulgte, men vi kan og skal ikke være et mål for dem, der flygter fattigdom. Jeg vil aldrig tillade at vores egne værdier og normer bliver undermineret af middelalderlige islamiske værdier. Det må aldrig blive som visse steder i Storbritannien, hvor sharialovgivning har fået stadig større indflydelse. Derfor er jeg tilhænger af en stram udlændingepolitik, og derfor er spørgsmålet om asylansøgere også på mit initiativ blevet en integreret del af vores udviklingsbistand.

Den langsigtede løsning på migrationsstrømmene mod Europa er at skabe udvikling i verdens fattige lande, således at der for den unge generation er perspektiv i at blive i hjemlandet. Det er lettere sagt end gjort, og Danmark kan selvsagt ikke løfte den opgave alene. Derimod kan vi gøre vores udviklingsbistand betinget af, at afviste asylansøgere kan sendes hjem. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så bliver pengekassen smækket i. Det er noget for noget.