Nedlæggelse af regionerne sikrer fremtiden for Randers Sygehus

Ny struktur er en fordel for Randers og sætter en stopper for spekulationer om sygehusets fremtid

De to lokale V-politikere, folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen og gruppeformand for Venstre i Randers Byråd Christian Brøns, er godt tilfredse med at regionerne bliver foreslået nedlagt. Det vil sikre fremtiden for Randers Sygehus lyder det samstemmende.

Det er vigtigt for en by som Randers, at have sit eget sygehus med mange forskellige funktioner. Som en del af Region Midtjylland er vores lokale sygehus klemt i forhold til stærke vestjyske interesser i det nuværende regionsråd. Med den nye struktur forsvinder den overhængene fare for at Randers Sygehus bliver lukket eller kraftigt skåret ned. Det skyldes, at Randers bliver centrum i et nyt sundhedsfællesskab med Norddjurs, Syddjurs, Favrskov og Randers Det er jeg rigtig glad for, fordi vi i landets sjettestørste by naturligvis skal have et godt og veludbygget sygehus” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Nedlæggelsen af regionerne betyder, at en række ansvarsområder flyttes fra regionerne til kommunerne. Det skal give større sammenhæng i behandlingen, samtidig med at oplevelsen for den enkelte patient bliver mere tryg.

”Det er helt afgørende for os, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det kommer ikke af sig selv, det kræver at vi investerer i området og tør prioritere sundhed fremfor andre områder. Det kommer også til at ske i forbindelse med den ambitiøse udvikling af sundhedsområdet, der er blevet præsenteret i dag. Helt konkret sætter vi 6 mia. til en Nærhedsfond, som skal få os i mål med at bringe sundhedsvæsnet tættere på borgerne og øge både kvalitet og tryghed. Udover Nærhedsfonden er der siden valget i 2015 blevet afsat hele 5,5 mia. til at forbedre kvaliteten indenfor sundhedsområdet.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

I forbindelse med at regioner forsvinder oprettes der 21 sundhedsfællesskaber, hvor det er meningen at kommunerne skal gå sammen om at løse nogle af de opgaver, der i dag ligger i regionerne, f.eks. i forhold til KOL og diabetes. 

”Jeg glæder mig til at vi her i Randers Kommune også skal til at løse flere opgaver på sundhedsområdet. Vi er som kommune langt tættere på borgeren og vi kan sikre, at der bliver langt mere sammenhæng i behandlingen end vi ser i dag. Samtidig glæder det mig, at vi nu kan være mere sikre på at beholde et akutsygehus her i byen. Det er nemlig rigtig vigtigt i forhold til at gøre Randers til en endnu mere attraktiv bosætningskommune” – udtaler Christian Brøns, gruppeformand for Venstre i Randers Byråd (V)

For yderligere kommentarer

Michael Aastrup Jensen, MF (V), tlf. 61624225

Christian Brøns, gruppeformand (V), tlf. 9360 2483