Mobiltelefoner skal ud af fængslerne

Strengere straffe for besiddelse og indsmugling af mobiltelefoner i fængslerne. Regeringen har lanceret 21 nye initiativer, der skal forhindre danske kriminelle at have adgang til mobiltelefoner. Varetægtsfængslede terrorsigtede har i danske fængsler adgang til mobiltelefoner, og det kan og vil regeringen ikke acceptere. Den seneste redegørelse fra kriminalforsorgen, Københavns Politi, PET og Rigsadvokaten viser, at terrorsigtede fra angrebet ved Krudttønden har haft adgang til ikke mindre end tolv mobiltelefoner. Derfor vil Venstre nu sætte lovændringer i gang som betyder, at kontrollen i landets fængsler i fremtiden vil blive styrket.

For de indsatte i landets fængsler vil lovændringerne helt konkret betyde en tredobling af straffen, hvis de er i besiddelse af mobiltelefoner, og at tiden i en strafcelle vil blive sat op fra fem til femten dag. Hvis de indsatte bliver taget i at være i besiddelse af en mobiltelefon, vil de blive sat i isolationsfængsel. Derudover vil der være udgangskarantæne for en indsat, der bliver taget med en mobiltelefon.

Med henblik på at forbedre kontrollen i fængslerne vil fængselsbetjente og specialtrænede hunde skulle opspore mobiltelefoner i razziaer ti gange årligt i stedet for fem, som det har været tilfældet hidtil. Derudover vil der blive sat fem til seks kropscannere op i fem til seks lukkede fængsler og arresthuse.