Michaels kamp for støjværn

Med infrastrukturaftalen i hus, kan vi fra næste år starte bekæmpelsen af motorvejsstøjen rundt om Randers. Michael har gennem flere år kæmpet hårdt for at få løst problemet med støjen fra E45 for de mange tusinde borgere, der døgnet rundt kan høre støjen fra motorvejen.

Michals kamp for støjbekæmpelse til Randers

2017: Michael får efter hårdt arbejde opbakning til at etablere en national pulje til bekæmpelse af støj. Det er som led i finansloven samme år, at der oprettes en pulje til at gøre noget ved støjen fra bl.a motorvejen rundt om Randers. En nyhed der også vækker begejstring i Randers kommune.

2018: Michael fik under VLAK regeringen finansminister Kristian Jensen på besøg, så han ved selvsyn kunne høre hvor massive støjproblemer som støjen giver.

2019: Den daværende VLAK regering fremlægger med Dansk Folkeparti en aftale til infrastrukturen for Danmark. I aftalen, der skulle udmøntes efter folketingsvalget, var der afsat midler til at dæmpe støjen fra E45 omkring Randers. Dermed var der endelig en løsning for de mange støjplagede borgere.

2019: Den nuværende socialdemokratiske regeringen tiltræder og kaster aftalen om infrastrukturen i skraldespanden. De vil selv fremlægge og forhandle en aftale.

2020: Michael inviterer transportminister Benny Engelbrecht til Randers for at han ved selvsyn kan opleve de mange støjproblemer. Ministeren melder sidenhen afbud to gange – til trods for at Michael tilbyder enhver dato og tidspunkt. Der er løbende dialog med de støjramte borgere i Helsted, Vorup og Hornbæk og der stilles spørgsmål til ministeren angående støjproblemerne på strækningen. Michael arbejder i denne periode tæt sammen med Venstres transportordfører, således støjdæmpning på strækningen kan komme med i Venstres samlede udspil og derefter på forhandlingsbordet.

2021: Michael indkalder til møde med transportordførerne fra de andre partier, for at sætte fokus på problemet. Samtidig kommer Venstre med et transportudspil der har støjværn på hele strækningen. I modsætning til den socialdemokratiske regerings udspil, har Venstre prioriteret en række strækning som skal sættes i gang som det første – her er strækningen rundt om Randers med.

I juni indgår samtlige partier en aftale om infrastrukturen i Danmark. Her fremgår det at der i Vorup og Helsted fra 2022 opsættes støjværn, så der her kommer en samlet løsning. Det er her tydeligt, at det er et klart ønske fra Venstre at strækningen prioriteres. I Hornbæk er der nu mulighed for at man kan søge en historisk stor støjpulje, så der også her kan findes en løsning. Puljen er dog historisk stor, hvilket også var en del af Venstres udspil.

Michael har dermed leveret på sit løfte til de støjplagede borgere i Randers – der skulle findes en løsning med støjproblemerne. Kampen for borgerne i Hornbæk fortsætter endnu, da det er afgørende at hele strækningen får opsat støjværn.

Recent responses