Michael Aastrup på tophemmeligt feltbesøg hos danske soldater i Irak

Det lokale folketingsmedlem Michael Aastrup Jensen er netop hjemvendt fra 48 timer i Irak, hvor han har besøgt de danske soldater i lejren Camp Valhalla i det centrale Irak. Turen har af sikkerhedsmæssige hensyn været holdt strengt fortrolig. 

”Det er først efter at jeg er kommet hjem fra Irak, at jeg har kunnet fortælle, hvor jeg har været. Jeg er dybt imponeret over den indsats de danske soldater yder i Irak. Det er bestemt ikke ufarligt, hvilket det høje sikkerhedsniveau for turen vidner om. Vi er med til at oplære de irakiske soldater, således at de selv kan stå for sikkerheden i landet. Det er især vigtigt efter at Islamisk Stat er blevet jaget på porten. ” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Det er ikke første gang at Michael Aastrup Jensen besøger Irak. Sidste år var han på besøg i det nordlige Irak og så nogle af de områder som netop var blevet befriet fra Islamisk Stat.

”Det er vigtigt, at vi støtter de kræfter i Irak der gerne vil en fremtid uden vold og terrorisme. Hvis ikke der er en fremtid i Irak, så vil mange søge mod Europa og dermed også Danmark. Det skal vi forhindre ved at være med til at hjælpe irakerne med at skabe sikkerhed og en fremtid for deres eget land. Der er ingen tvivl om at danske soldater er med til at gøre en stor forskel i den forbindelse, de er ganske enkelt enormt dygtige og meget respekteret blandt de øvrige landes soldater” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Danmark bidrager med over 100 mand i Irak. De danske soldater uddanner de irakiske sikkerhedsstyrker, samt bemander en radarstation som bruges i forbindelse med kampen mod Islamisk Stat. Dertil kommer jægersoldaterne som er partner med en irakisk brigade i kampen mod Islamisk Stat.

”Jeg er meget optaget af at få forbedret sikkerhedssituationen i Irak, da det også er i vores egen interesse. Derfor er jeg glad for at det er lykkedes at finde 135 millioner kroner til en stabiliseringsindsats i Irak. Det er noget jeg har kæmpet for siden jeg besøgte Nordirak sidste år, hvor jeg så hvor vigtigt det er, at de områder Islamisk Stat har ødelagt og terroriseret bliver genopbygget. Beløbet på 135 mio. kroner er penge vi har fået til rådighed efter at der er kommet færre asylansøgere til Danmark, så på den måde hænger det hele sammen.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)