Michael Aastrup Jensen skaffer skilt til Purhus Kro

Transportminister Magnus Heunicke har netop i folketingssalen lovet Michael Aastrup Jensen, MF (V), efter han tog sagen op, at Purhus Kro igen får sit skilt ved motorvejen. Vejdirektoratet havde ellers fjernet det velkendte skilt med kniv og gaffel, men nu bliver skiltet sat op igen.

Michael Aastrup Jensen udtaler: ”Det kan måske lyde som en lille sag, men for Purhus Kro har fjernelsen af skiltet betydet en nedgang i omsætningen på 10.000 kr. om dagen. Det er det glade vanvid at et pennestrøg på et kontor i København kan få så voldsomme konsekvenser for en af vores erhvervsdrivende. Heldigvis så var ministeren lydhør efter jeg rejste sagen.”

Purhus Kro blev ramt af helt urimelige udfordringer i det kroen efter 22 år blev frataget deres lille vejskilt med et sæt bestik ved motorvejen, der viser bilisterne vej til kroen. Vejdirektoratet begrundende fjernelsen af skiltet med ”hensyn til trafiksikkerheden”, dette hensyn betød imidlertid ikke at skiltet med overnatning blev fjernet.  

Sagen viser at det er helt afgørende for Østjylland med folketings-medlemmer, der også bor i Østjylland, ellers så var sagen aldrig havnet på ministerens skrivebord.

Betina Larsen, ejer af Purhus Kro udtaler: ”Jeg håber det sikre Purhus Kros overlevelse. Vi har mærket hvad skiltet betød for vores omsætning, da det ikke var der, og vi ved at den omsætning nu kommer tilbage.”