PRESSEMEDDELELSE - Michael Aastrup Jensen bakker op om at fremskynde udvidelsen af den østjyske E45 motorvej

11 østjyske borgmestre har sendt et fælles brev til transportministeren om, at tiden er inde til at fremskynde udvidelsen af den østjyske E45 motorvej. Initiativet bakkes op af MF Michael Aastrup Jensen, som har stillet spørgsmål til ministeren om at prioritere motorvejen i forbindelse med vækstpakken

”Ministeren bedes redegøre for om ministeren vil prioritere en fremskydning af udvidelsen af E45 Østjysk motorvej fra 4-6 spor i forbindelse med de 2,5 mia.kr afsat til infrastruktur i vækstpakken?”

- Vores del af landet bliver ofte nedprioriteret til fordel for København, og det bør ministeren åbne øjnene for. Østjylland har et stort vækstpotentiale, men for at sikre, at vi også får mest ud af det, har vi brug for, at infrastrukturen ikke er en hindring herfor. Derfor skal vi have igangsat udvidelsen af motorvejen fra 4 til 6 spor. Det handler om, at Østjylland skal kunne konkurrere på lige vilkår med alle andre dele af landet – og kunne konkurrere med landene omkring os.

- Jeg vil derfor også tage fremrykningen af udvidelsen op med Venstres transportordfører, så vi kan få del i de 2,5 mia.kr. som afsættes til infrastruktur i vækstpakken. Danmark er andet end København, og derfor kan borgmestrene meget klart regne med, at jeg tager min del af arbejdet for, at vi lykkes med en fremrykning.

Vejdirektoratet vurderer, at der allerede i 2012 er konstateret kritisk trængsel på delstrækninger vest for Aarhus. Desuden viser rejsetidsdata fra 2011-2013, at der på E45 vest om Aarhus kan konstateres gennemsnitshastigheder på ned til 50-60 km/t i spidsbelastningsperioder. Analyser viser derudover også at der (ved lavvækstscenarie) vil være kritisk trængsel (belastningsgrad over 95 pct.) bl.a. mellem Aarhus og Skanderborg og stor trængsel (belastningsgrad 80-95 pct.) på størstedelen af E45 fra Randers til syd for Kolding allerede i 2020. Det skal tages alvorligt.

 - Dette handler ikke om partifarve for mig, men om at vi skal finde en løsning på problemet med den høje belastning på motorvejen. Hvis ministeren ikke lytter, er jeg oprigtigt bange for, at motorvejen bliver så overfyldt, at det vil medføre at virksomheder og borgere fravælger Østjylland. Det er et reelt skrækscenarium.

 For yderligere information:

Michael Aastrup Jensen

33 37 45 22

[email protected]