Mere kvalitet og frihed til folkeskolen

Folkeskolereformen fra 2013 skal have både tid og plads til at virke. Men når vi kan se, at der er ting, der kunne fungere endnu bedre, så skal vi ikke tøve med at ændre på dem.

Derfor er jeg glad for at et bredt flertal netop har indgået en rigtig fornuftig aftale omkring folkeskolen. Aftalen betyder, at vi løfter kvaliteten, folkeskolen får frihed til at tilrettelægge skoledagen som de selv vil, og at de mindste klasser får kortere dage.

Eleverne kan nu se frem til en bedre skoledag. Kvaliteten af undervisningen bliver højere, fordi der kommer flere fagtimer. Det betyder at de ældre klasser får mere fagspecifik undervisning i fremmedsprog, billedkunst og historie. Den understøttende undervisning får også et økonomisk 128 mio. kr. i 2019, 283 mio. kr. i 2020 og 249 mio. kr. i 2021 og frem. Det betyder, at skolerne får råd til at have flere pædagoger og lærere i deres undervisning. Det giver højere kvalitet og mulighed for mere fokus på den enkelte elev.

Der kommer en kortere skoledag til de mindste, som passer bedre til deres dagligdag og koncentrationsniveau. 0.-3. klasse får 2,25 timer kortere tid i skolen om ugen. Det betyder, at de får mere tid til at deltage i foreningslivet hos de mange gode foreninger, der har fritidstilbud i alle landets egne. Mere tid til at spille fodbold og guitar, og færre timers undervisning, som de bedre kan overskue. Lærerne får mere motiverede elever, de lettere vil kunne engagere i undervisningen.

Folkeskolerne skal i højere grad bestemme, hvordan skoledagen skal se ud. Skolerne kan konvertere op til 2 timers understøttende undervisning om ugen til flere timer med to voksne, og dermed at have færre timer. Lærerne får nu mulighed for at få selskab af deres dygtige kollegaer, så de kan samarbejde om at lave en endnu bedre undervisning til eleverne. Den enkelte skole kan selv prioritere, om de ønsker færre eller flere timer og færre eller flere ansatte. Vi giver mere lokalt ansvar til skolerne, fordi vi tror på, at de er dem, der er bedst egnede til at planlægge deres undervisning.  

Vi skaber mere kvalitet i undervisningen, mere lokal frihed og mere fritid til de mindste.