Mere frihed og flere muligheder i landdistrikterne

Fem initiativer til at skabe vækst i landdistrikterne - nu skal vi i gang! 

Danmark er et dejligt sted at bo. Præcis som borgerne og de ønsker de har, er ikke alle områder ens. Vi skal sikre at det fortsat er lige så attraktivt at bo i landdistrikterne, og her har vi en udfordring omkring vækst og bosætning som vi skal have løst. I Venstre har vi netop præsenteret fem tiltag der skal sikre flere muligheder og mere frihed i landdistrikterne. For udfordringen for landdistrikterne er at den socialdemokratiske regeringen modarbejder landdistriktsdagsordenen, som når den eksempelvis tredobler generationsskifteskatten for familieejede virksomheder. Det er med til at skævvride Danmark.

 

Vi ønsker at det bliver nemmere for første gangs købere at købe bolig. Flere danskere skal eje egen bolig. En måde at gøre det på er at gøre det nemmere at finansiere et boligkøb. Derfor ønsker vi at man kan trække advokatudgifter, køberrådgivning samt udgifter til byggesagkyndige fra i forbindelse med køb af boliger der koster op til 1 Mio kr. Derudover er det også vigtigt at man kan både bo og arbejde godt hjemme. Derfor ønsker vi at forhøje bredbåndspuljen til 150 mio.kr, så vi har lynhurtig internet og bred dækning i hele Danmark. Samtidig ønsker vi at det skal koste det samme at rejse til søs som på landevejen, hvilket betyder at ikke landfaste øer skal være dækket af et landevejsprincip og dermed opnå trafikal ligestilling, så det ikke koster mere at rejse til søs end på landevejen. Det er også godt for turismen, som vi ligeledes ønsker styrket. Her har vi i hele landet, men særligt i landdistrikterne et uforløst potentiale som ligger og venter. Derfor skal der også være flere muligheder for at udleje sit sommerhus, og derfor ønsker vi at permanentgøre det højere bundfradrag for udlejning af sommerhus der gælder for 2020, og er på 60.000kr. Vi ønsker at der kommer vækst, udvikling og øget bosætning i de mange landdistrikter som vi har i Danmark, og vores udspil er dermed et skridt på vejen til at sikre udvikling i landdistrikterne.

Recent responses