Mangel på arbejdskraft i fødevarebranchen

I agroindustrien, som producerer maskiner til landbruget, lyder det nu fra hver fjerde virksomhed at de mangler medarbejdere. For et år siden var det kun hver tiende virksomhed der søgte forgæves efter arbejdskraft. Det er jo sådan set en positiv nyhed. Det viser, at det går bedre med dansk økonomi og at væksten også foregår uden for de store byer. 

Agroindustrien er ligesom andre brancher i industrien ramt af, at der er for få med en faglært uddannelse. Udfordringen bliver endda kun større, eftersom mange går på pension inden for de kommende år.

Hvis der ikke er kvalificeret arbejdskraft, så må virksomhederne sige nej til ordre eller rykke produktionen til udlandet. Det vil være ærgerligt, for vi har jo i høj grad brug for produktionsarbejdspladser i Danmark.

For at imødegå denne udfordring, så har Venstre iværksat to vigtige initiativer. For det første har vi styrket erhvervsskolerne. Det er sket ved at stille højere krav, således at potentielle elever ikke skræmmes væk af et lavt niveau og useriøse klassekammerater. For desværre så har erhvervsuddannelserne nok med rette haft et dårligt ry, og det har betydet. at det har været forbundet med meget lav prestige at tage en erhvervsuddannelse. Det har resulteret i, at vi har uddannet alt for få inden for en række erhvervsområder, og for mange har taget en universitetsuddannelse selvom de måske egentlig havde haft mere glæde af en erhvervsuddannelse.

For det andet har vi taget fat i problemet omkring manglende praktiskpladser. I august sidste år indgik V-regeringen en aftale med arbejdsmarkedets parter omkring flere praktikpladser. Aftalen betyder mellem 8.000-10.000 ekstra praktikpladser i 2025. Praktikperioden er helt afgørende i en erhvervsuddannelse, og derfor har det haft meget høj prioritet at sikre flere praktikpladser. Desuden er der blevet påbegyndt et arbejde med nye pædagogiske metoder på en række erhvervsskoler. En ny evalueringsrapport viser, at denne indsats har mindsket frafaldet på erhvervsskolerne markant.

Endelig så er det en vigtig ambition for Venstre og regeringen at sikre at der altid er en markant gevinst ved at gå på arbejde. Det skal ikke være sådan, at det er mere attraktivt at ligge hjemme på sofaen fremfor at finde et arbejde. Den målsætning er med til at øge arbejdsudbuddet og dermed sørge for at der er hænder nok i industrien.