Mærkesager

Styrk den østjyske infrastruktur

 

I Randers skal vi fortsætte kampen for en ny broforbindelse over fjorden, der kan være med til at løse de massive trafikale problemer i byen. Samtidigt skal E45 udvides for hurtigst muligt at stoppe tilsandingen på motorvejen . I Østjylland stopper væksten brat, hvis investeringerne i infrastrukturen ikke følger med –investeringerne kan kun gå for langsomt. Det glæder mig, at min kamp om at få Randers med i VVM-undersøgelsen af en E45 udvidelse, nu er lykkedes, samt at det er for hele strækningen mellem Randers og Vejle. Det er godt for Kronjylland, at vi nu får en tidssvarende infrastruktur. Samtidig glæder det mig, at mit arbejde for en national støjpulje er kommet med i Finansloven for 2018 med en størrelse på 50 mio. kr. Det gavner især de støjplagede randrusianere!

Vækst skal sikre velfærd

Danmark er udfordret på væksten, og samtidig har vi verdens højeste skattetryk, hvilket udgør en klar bremse på væksten. Det betyder, at Danmark - modsat vores nabolande – endnu ikke er fri af krisen, og det kræver handling. Det er tid til at være ambitiøse på Danmarks vegne. Skatten på arbejde skal ned og byrderne på erhvervslivet må lettes. Derfor skal vi satse på målrettede skatte- og afgiftslettelser.

Slut med sløseri

Vi skal have en udlændinge- og flygtningepolitik, som både gavner Danmark og integrationen. Der skal værnes om trygheden og sikkerheden i det danske samfund. Vi skal forbedre mulighederne for at udvise kriminelle, der ikke har dansk statsborgerskab. Dette sætter vi fokus på igennem en opfølgning af Bandepakke III. Dernæst arbejder jeg for, at flest mulige udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf i hjemlandet. Vi skal have strammet op i den danske udlændinge- og flygtningepolitik. Det danske samfund skal være for de mennesker der vil Danmark.  

Flere politibetjente på gaden

Danmark er i udgangspunktet et trygt og sikkert land. Alligevel er der områder i Østjylland, hvor utrygheden kommer helt ind på livet af folk. Det gælder eksempelvis områder som Bispehaven og Gellerup, hvor borgerne føler sig utrygge, fordi der stadig begås mere kriminalitet. Kriminaliteten er med til at underminere tilliden til det trygge fællesskab, vi alle ønsker at være en del af. Derfor er det vigtigt, at vi får flere synlige politibetjente i områderne, så borgerne igen kan føle sig trygge.

Vi har allerede gjort tiltag, som skal styrke sikkerheden i Danmark. Politiets samlede operative kapacitet bliver styrket i perioden fra 2018-2021. Dernæst kommer der en strafskærpelse for grov vold, en øget indsats mod bande- og ungdomskriminalitet og dømte bandkriminelle skal have begrænset deres adgang til offentlige ydelser.

Der skal stadig være et ekstra stort fokus på bandekriminaliteten i Danmark og det vil jeg kæmpe for.

Hurtigere internet og bedre mobildækning

Det er afgørende at alle dele af Danmark har en stabil og vedvarende mobildækning, for det har afgørende betydning for borgere og virksomheder. Det er uacceptabelt, at der er områder i Østjylland, hvor man ikke kan ringe til en ambulance eller til politiet, fordi mobilforbindelsen svigter. Venstre har været med til at få forøget bredbåndspuljen til 100 mio. kr., så nu kan endnu flere borgere og virksomheder få lappet mobilhullerne i landdistrikterne. Jeg vil fortsat arbejde for, at endnu flere borgere kan få bedre forbindelse.

Et bedre sundhedsvæsen

 

 

Der er rigtig mange kræftpatienter, der venter i flere måneder for at komme i behandling og tilmed oplever mange, at det er et alt for usammenhængende behandlingsforløb. Det er ikke godt nok! Derfor indførte vi i 2016 en behandlingsgaranti på 30 dage og tiltaget virker! Flere patienter bliver behandlet hurtigere. Der er dog stadig brug for at fokusere på overlevelseschancer og behandling, derfor er der behov for en massiv investering i sundhedsvæsenet.

En bedre balance mellem Øst og Vest

Hvis kulturmidlerne udelukkende målrettes én del af Danmark, så risikerer vi at miste den danske kulturarv. Der ligger nemlig stribevis af danske kulturinstitutioner rundt om i det danske land, og de er alle en del af den danske kulturarv. Det er vigtigt, at de kulturpolitiske prioriteringer ikke er med til at skævvride det danske kulturliv, for kulturen er med til at oplyse danskerne, og den oplysning skal være til gavn for alle uanset postnummer. Derfor ønsker jeg et opgør med ”københavneriet”.

Flere statslige arbejdspladser til Østjylland

Hovedstadsområdet er i de seneste år blevet tilgodeset med flere statslige arbejdspladser på bekostning af eksempelvis Østjylland. Det er afgørende, at vi har et Danmark, der er i balance, og derfor skal vi have udflyttet flere statslige arbejdspladser fra København og til resten af landet. Jeg vil kæmpe for, at flere statslige styrelser og organisationer placeres i Østjylland, for der er ikke altid grund til, at de placeres i København. Der er kommet 2000 statslige arbejdspladser til Aarhus, 81 til Norddjurs og vi har fået SKAT til Randers med 150 statslige arbejdspladser. Det er meget positivt at udflytningen er godt i gang, men der skal ske mere.

Tilmeld nyhedsbrev