Ligeglad kulturminister

For et par uger siden florerede der et billede af kulturminister Marianne Jelved på de sociale medier. Det viste ministeren bogstaveligt talt falde i ét med tapetet. Egentligt meget morsomt, men desværre også et sigende billede på den politik ministeren fører. Det er en politik helt uden vision og mål. Til gengæld er der heller ikke rigtigt noget at være uenig i. Der er ganske enkelt ikke skyggen af ny-cirkus over Jelveds ministerium. Med en så grå minister, tager jeg nogle gange mig selv i at savne Uffe Elbæk, han var trods alt ikke ligeglad.

For et par uger siden florerede der et billede af kulturminister Marianne Jelved på de sociale medier. Det viste ministeren bogstaveligt talt falde i ét med tapetet. Egentligt meget morsomt, men desværre også et sigende billede på den politik ministeren fører. Det er en politik helt uden vision og mål. Til gengæld er der heller ikke rigtigt noget at være uenig i. Der er ganske enkelt ikke skyggen af ny-cirkus over Jelveds ministerium. Med en så grå minister, tager jeg nogle gange mig selv i at savne Uffe Elbæk, han var trods alt ikke ligeglad.

Jelved står i spidsen for et kæmpe apparat, en hærskare af embedsmænd og idérige kulturfolk. Set i det lys er det ærlig talt en tynd og decideret visionsløs kop te, hun har leveret på en af de allersidste sider i regeringens finanslovsoplæg.

Jeg havde ærlig talt forventet mig noget mere af en så garvet politiker end nye reoler til landsarkivet i Viborg og få andre ordinære initiativer.

Regeringen tænker ekstremt kortsigtet, når den kun afsætter penge til Sport Event Danmark i år 2014. Internationale sportsbegivenheder handler ikke kun om publikum og store oplevelser. Det handler også om at styrke Danmark som brand, som turistdestination og som et sted, hvor virksomheder kan investere og skabe arbejdspladser.

Det er imidlertid ikke noget, der kan gøres på ét enkelt år. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor er det trist, at regeringen kun har afsat penge til Sport Event Danmark i 2014. Alene ansøgningsprocessen i forbindelse med afholdelse af en stor sportsbegivenhed tager mange år, og derfor er det virkningsløst ikke at give Sport Event Danmark en længere bevilling. Ydermere har organisationen bevist, at det kan lade sig gøre at tiltrække store sportsbegivenheder til Danmark. Så det er i hvert fald ikke manglende resultater, ministeren kan bruge som argument for ikke at yde langsigtet støtte.

Ved flere lejligheder har jeg forsøgt at få svar på, hvor meget og hvordan kulturministeren har tænkt sig at støtte Kulturhovedstad 2017 i Aarhus. Her er der larmende tavshed, og finansloven gør os hellere ikke klogere. Arrangørerne står og tripper for at komme i gang med planlægningen, men det er umuligt at komme rigtig i gang, når regeringen og kulturminister Marianne Jelved ikke vil fortælle dem, hvor mange penge de har at gøre godt med.

Første skridt er et budget, men det kræver et udspil fra Jelved. Arrangementet skal sætte Aarhus og Danmark på Europakortet, men det haster med at komme i gang, hvis vi skal have den fulde effekt. Og det skal snart gå op for Kulturministeren.

Venstre ønsker ikke at tilføre kulturområdet flere penge, men vi ønsker, at de eksisterende midler bruges mere strategisk og langsigtet. Jelveds udspil på kulturområdet er simpelthen det mest bovlamme udspil, der er set i mands minde, og det risikerer at spænde ben for en langsigtet udvikling af kulturlivet i Danmark.