Kunstnernes ytringsfrihed i fare

Det er helt uacceptabelt, når politiet af sikkerhedsmæssige hensyn aflyser et arrangement med digteren Yahya Hassan i Vollsmose. Et sådant arrangement bør ikke give anledning til, at området bryder ud i bål og brand. Det dur ikke, at myndighederne opfører sig anderledes, fordi der er andre spilleregler i områder som Vollsmose. Det er en klar falliterklæring for politiet og justitsministeren.

En hvilken som helst digter skal kunne læse digte op alle steder, også på et bibliotek i Vollsmose. Det er essensen af den danske ytringsfrihed. Hvis det handler om ressourcer, så må Fyns politi rette henvendelse til Rigspolitiet, og så må de løse opgaven i fællesskab. Hassan har et vigtigt budskab, og det skal han have lov til at ytre de steder, han vil.

Sagen er rejst over for justitsminister Morten Bødskov og kulturminister Marianne Jelved. Bødskov er den øverste chef for politiet. Derfor har han også et ansvar for, at sådanne arrangementer kan finde sted. Det er politiets pligt at sørge for sikkerheden og sikre de grundlovssikrede rettigheder.

Samtidig er det vigtigt at spørge Jelved om, om kunstnere virkelig skal til at være bange for sit eget skind. Skal vi til at censurere kunstnernes budskaber, fordi der er personer, der ikke kan forholde sig til Danmarks grundlæggende spilleregler – ytringsfriheden og andre grundlovssikrede rettigheder? Det er ikke en sti, jeg vil gå ned ad.

De personer, der er utilfredse med Hassans budskaber, må svare tilbage på reel facon, og ikke med vold, trusler bål og brand. Politiet må sikre kunstnerne, og den debat de skaber. Hassans budskab skal ikke censureres, fordi en flok bøller truer den enkeltes frihed. Hvis det bliver realiteterne så udvandes demokratiet. Det ønsker jeg ikke.