Kulturministeren vil skære i de små biografer

De små biografer har en yderst vigtig mission. De sikrer, at film er et landsdækkende kulturtilbud, ligesom de i lokalsamfundene er et samlingspunkt, der laver andre kulturtiltag med film som omdrejningspunkt. Disse kulturtilbud risikerer lokalsamfundene at miste, hvis kulturminister Marianne Jelveds forslag om en ændring af filmloven og nye regler for kommunal støtte til biografer bliver en realitet i sin nuværende form. Venstre ønsker ikke at svække det lokalforankrede kulturtilbud. Derfor stiller vi os meget kritiske over for det forslag, Jelved har fremlagt. 

Forslaget kommer efter en klage fra biografkæderne CinemaxX og Nordisk Film Biografer, som mener, at det er konkurrenceforvridende, at de ikke-kommercielle biografer modtager offentlig støtte. Derfor foreslår Jelved, i samarbejde med EU, at lægge et loft på kommunernes støtte til de mindre biografer på hen ved en halv million kroner årligt. Medmindre biografen er en kunstbiograf med et smallere repertoire. Forslaget vil ganske vist betyde, at flere lokale biografer bliver nødt til at dreje nøglen om. Det vil især ramme borgerne i de tyndtbefolkede områder, hvor der ikke ligger nogle af de store biografer.   

Vi har en naturlig forståelse for, at offentlig støtte ikke må være konkurrenceforvridende. Men vi mener også, at de ikke-kommercielle biografer er med til at sikre et lokalt forankret kulturliv, som vi ikke vil risikere at miste.

Ligger en ikke-kommerciel biograf med samme film-repertoire klos op ad en kommerciel, er det indlysende, at offentlig støtte forvrider konkurrencen. Men hvis biografen er det eneste tilbud i lokalsamfundet, er det mindre indlysende, at støtte skulle skade konkurrencen. Det bliver vi nødt til at have in mente, når vi skal afstemme præciseringen af reglerne for kommunal støtte til de små biografer. Alle biografer skal ikke skæres over én kam. Vi bliver nødt til at se på forholdene hos de små biografer for derefter at vurdere, hvordan vi vil præcisere reglerne, så de ikke er konkurrenceforvridende.

Samtidig skal vi heller ikke gå videre i håndhævelsen af EU-reglerne end de andre medlemslande. Vi er i forvejen klassens duks i EU-regi, og den etikette skal vi ikke cementere ved at gøre forholdene ringere for de lokale biografer. Disse biografer yder et stort bidrag til det lokale kulturliv, og det skal de blive ved med. Jeg deler Jane Lykkes, Forkvinde for foreningen for små og mellemstore biografer, bekymring for, at vi med lovforslaget i sin nuværende form vil få nogle kæmpe biografcentre uden den nerve og nærhed, som eksisterer i de små biografer, og hvor mange af de gode tiltag bliver født.

Idéen med lovforslaget skal ikke være at lukke biografer rundt om i de små lokalsamfund. Kulturtilbud uden for de store byer er afgørende for lokalsamfundene, og det skal det fortsat være. Derfor ønsker vi også, at præciseringen af de gældende regler sikrer dette. Vi skal finde en balance imellem hensynet til fair konkurrence og lokalforankrede biografer, så vi også fremover kan opleve den nærhed og nerve, der findes i de små biografer.