Kræftbehandlingen styrkes

Både i Norge og Sverige er overlevelsesmulighederne for kræftpatienter væsentligt bedre end i Danmark. Det vil regeringen nu gøre noget ved.

Kræftbehandlingen på landets hospitaler skal styrkes gennem tilførsel af flere midler til indkøb af nyt udstyr såsom scannere og strålekanoner. Udover en tiltrængt opgradering af hospitalernes udstyr, så skal den enkelte patient fremover have en fast læge, der bliver tovholder på behandlingsforløbet. På den måde sikres det, at der er sammenhæng i behandlingsforløbet og at patienten ikke tabes i systemet.

I alt afsættes der to milliarder kroner over de næste fire år til at løfte kræftbehandlingen, således at danske patienter har ligeså gode overlevelsesmuligheder som kræftramte i de øvrige nordiske lande. Hvert år rammes 39.000 danskere af kræft, så der er god brug for øget fokus på området. Både når det gælder behandling og forebyggelse. 

I forbindelse med kræfthandlingsplanen afsættes der derudover flere midler til en forbedret palliativ indsats til uhelbredeligt syge kræftpatienter. Ligeledes vil der fremover blive bedre mulighed for behandling i eller tæt på hjemmet. Det er et vigtigt tiltag i forhold til, at den kræftramte på den måde kan leve et så almindeligt liv som muligt uden hele tiden at blive mindet om diagnosen.

For Venstre har det altid været et mål at patienten, og ikke systemet, er i centrum. Derfor er en central del af fremtidens kræftbehandling, at der lyttes langt mere til patienterne og deres ønsker i forbindelse med behandlingen. Stive systemer må ganske enkelt ikke stå i vejen for en succesfuld og hurtig behandling. Venstre sagde før valget, at vi vil prioritere sundhedsvæsnet og styrke kræftbehandlingen. Nu bliver der leveret på valgløftet og det er gavn for landets patienter, der fremover vil komme hurtigere og bedre igennem et behandlingsforløb. Det er vores mål at kræftbehandlingen i Danmark skal være i absolut verdensklasse, og det er vi kommet et stort skridt henimod med de tiltag som regeringen har lanceret.