Kræftbehandlingen skal blive endnu bedre

I 90’erne haltede den danske kræfthandling langt efter de andre nordiske lande og ventelisterne var alt for lange. Det betød at mange ikke fik den rette behandling i tide. Venstre har ad flere omgange taget et livtag på problemet, og nu slår en ny international rapport fast, at kræftbehandlingen i Danmark er blevet meget bedre. 

En ny international rapport slår fast, at kræftbehandlingen i Danmark er blevet bedre. Gennem 90’erne haltede Danmark langt efter de andre nordiske lande og ventelisterne var alt for lange. Det betød at mange ikke fik den rette behandling i tide. Det har Venstre ad flere omgange taget et livtag med, og resultatet er, at den danske kræftbehandling i dag er blandt de bedste i Europa. Det er et markant resultat, som vi kan glæde os over på vegne af patienterne.

Fremgangen kommer oven på en række målrettede investeringer, som Venstre har stået i spidsen for. I de år Venstre har haft regeringsansvaret, har sundhedsområdet været en mærkesag og et område, hvor vi har leveret resultater. Vi har allerede taget næste skridt med Kræftplan IV – præcis som vi lovede før valget i 2015. Planen afsætter 2,2 mia. kroner til en forbedret kræftindsats. Et vigtig initiativ i den seneste kræftplan er, at der er blevet indført en patiensansvarlig læge i forbindelse med hvert enkelt behandlingsforløb. Patienterne risikerer dermed ikke at blive tabt mellem to stole i de komplicerede behandlingsforløb, fordi der altid vil være en læge, som har ansvaret for at behandlingen bliver kordineret. Det er en markant styrkelse i den måde, vi behandler på, og et signal om at fremtidens kræftbehandling sætter patienten i centrum.

For Venstre har det været afgørende at prioritere sundhedsvæsnet og kræftområdet. Vi lever i et velfærdssamfund, hvor vi betaler rigtig meget i skat. Derfor kan man som borger med rette have en forventning om, at hospitalernes behandling er helt i top, hvis man bliver ramt af kræft. Med de tiltag som regeringen løbende har gennemført, er der skabt balance mellem forventninger og virkelighed. Det er jeg rigtig glad for, men det betyder ikke at vi nu kan hvile på laurbærrene. Der er fortsat behov for at styrke sundhedsområdet, så det danske sundhedsvæsen altid tilbyder den bedste og hurtigst mulige behandling til danskerne.

Det er ikke kun på kræftområdet, at vi har sat ind. Samlet set er sundhedsvæsenet blevet løftet med 4,4 mia. kr. siden sidste folketingsvalg i 2015. Det er en mærkbar investering og et resultatet af en bevidst prioritering fra Venstres side. Når Venstre har regeringsansvaret, så kan man regne med at sundhedsområdet konstant styrkes og forbedres.