Klima- og Energiministeren besøgte lokal virksomhed

Klimaforandringerne er i den grad kommet på dagsordenen. Det skaber udfordringer, men også muligheder som lokale virksomheder forstår at gribe. Mandag var Klima- og Energiminister Lars Christian Lilleholt på besøg hos den lokale virksomhed ”Wind Estate” for at høre nærmere om hvordan virksomheden skaber arbejdspladser indenfor den grønne omstilling.

En række lokale erhvervsfolk, som det lokale Folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen fra Venstre, havde inviteret, deltog ligeledes i mødet. Formålet var at skabe dialog mellem ministeren og det lokale erhvervsliv.

 

”For mig som lokalt valgt folketingsmedlem er det meget vigtigt, at gøre afstanden mellem os i Randers og ministerierne kortere. Det gælder især når det drejer sig om meget kompliceret lovgivning som der gør sig gældende på energiområdet. Her er det vigtigt, at vores lokale virksomheder kan få svar på deres spørgsmål og komme i dialog med ministeren, hvis der er noget lovgivning, der slet ikke giver mening i dagligdagen” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

 

Blandt de lokale erhvervsfolk var der især interesse for at høre mere om mulighederne i grøn omstilling og hvilken betydning regeringens planer for blandt andet udfasning af benzin- og dieselbiler vil have for erhvervslivet:

”Vi skal udnytte potentialet i grøn energi, men det er også vigtigt, at vi bevarer den sunde fornuft, således at danske virksomheder ikke får markant dårligere konkurrencevilkår end der findes i vores nabolande. Det gælder simpelthen om at finde den rette balance”. – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

 

Efter mødet hos ”Wind Estate” deltog ministeren i et møde for Venstres medlemmer i Randers kommune ”Den Varme Stol” i Helligåndshuset. Her var der mange gode spørgsmål og livlig debat med de fremmødte randrusianere.