Kejserens nye ”kjole”

Skal Superman-figuren til at bære balletskørt, og bliver lyserøde LEGO-klodser endnu en gang offer for kønsrollekritik? Listen over spørgsmål er lang, efter regeringen er kommet med en række forslag til ligestillingspolitik. Forslagene vækker undren, og bekræfter mig igen i, at ligestillingsminister Manu Sareen mangler arbejde. Tidligere mente han, at lyserøde LEGO-klodser var med til at tegne traditionelle kønsroller. Han kom heldigvis på bedre tanker. Med de seneste forslag fortsætter de dog af samme spor, som Sareen lagde op til med sin LEGO-udtalelse. 

Senest har Socialdemokraternes ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, foreslået, at skolebøger skal finkæmmes for forældede kønsrollemønstre. Det mener han, fordi beskrivelser af køn er med til at sætte børn i bås og hæmme deres udfoldelsesmuligheder. Forslaget oprinder af, at Rasmus Langhoff er faldet over en grundbog på sosu-uddannelserne, ”Sundhed, omsorg og pædagogik”, som han mener, fastholder piger og drenge i fastlåste kønsroller.

Det er en smule mærkværdigt, at Langhoff på baggrund af én bog ønsker at endevende alt undervisningsmateriale for kønsroller. Vi har tillid til, at lærerne ved, hvad de skal undervise i, og hvordan de skal behandle det enkelte individ. Det er ikke politikernes rolle at udstikke de regler. Selvfølgelig er diskussionen relevant, men vi skal ikke gå over åen efter vand, fordi Langhoff har læst én bog, der fastlåser kønsrollerne. Det ville være ressourcespild.

Med forslagene fortsætter regeringen den zig-zag kurs, som har kendetegnet den. I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen ønskede at indføre øremærket barsel. Det blev droppet. Ligesom forbud mod købesex og en lang række andre ting blev lagt tilbage i skuffen. I stedet forsøger regeringen nu at opmuntre de mange skuffede vælgere med det ene symbolpolitiske forslag efter det andet. Hvis debatten går på, om en LEGO-klods må være lyserød eller ej, om Snehvide skal kaldes hun, han eller hen, så er det en debat, regeringen må tage med sig selv. Niveauet må simpelthen være højere.