Kan det betale sig at arbejde med regeringens nye aftale?

Flere end 126.000 danskere vil nu opleve at det bedre kan betale sig at gå på dagpenge, end tage et arbejdet.

Med regeringens nye aftale om forhøjede dagpenge, rykker man samtidig ved en helt central del af det danske velfærdssamfunds grundpiller. Nemlig ved den grundpille at det i Danmark altid kunne betale sig at tage et arbejde. Når man står og har mistet sit arbejde, er det bedste at komme hurtigt ind på arbejdsmarkedet igen. Det giver stabilitet, struktur og råderum i hverdagen, og det uanset om det arbejde man tager, ikke er ens drømmejob. Jeg har samtidig en stærk tro på at langt de fleste danskere ønsker at komme hurtigt videre fra dagpengene. Der kan være mange årsager til at man har mistet sit arbejde, og jeg nærer ingen tro på at nogle danskere har lyst til at være uden beskæftigelse, tværtimod. Derfor undrer jeg mig også over, at regeringen nu gør det mere fordelagtigt at være på dagpenge, end at tage et ledigt job.

Når vi i Venstre siger at det skal kunne betale sig at arbejde, er det ikke blot noget vi mener, men også noget vi laver politik efter. Derfor har vi præsenteret et udspil, der sikre en balance mellem nye initiativer der skal få flere i arbejde, og derigennem sikre at de ledige stillinger bliver besat, men som samtidigt fastholder, at det aldrig må være mere fordelagtigt at gå på dagpenge, end at tage et ledigt arbejde. Når man som med regeringens politik gør det mere attraktivt at blive på dagpenge de første tre måneder, end tage et ledigt arbejde, så får man skabt en usund incitamentsstruktur i Danmark. Det er en dybt problematisk vej at gå ned ad, og derfor er det afgørende at vi får skiftet spor i tide. Langt de fleste ønsker at være en del af de arbejdende fællesskab, og derfor skal det også være økonomisk mere fordelagtigt, end at være på dagpenge.

Recent responses