Ingen ghettoer i 2030

Med den netop offentliggjorte Ghettoplan tager Venstre og regeringen nu det endelige opgør med Danmarks parallelsamfund. Ambitionen er klar - der skal ikke eksisterer ghettoer i Danmark i 2030.

Det er historiske initiativer, som Venstre og regeringen vil tage i brug. Et opgør med ghettogymnasier, dobbeltstraf i bestemte områder, loft over antallet af børn fra udsatte boligområder i daginstitutionerne og endeligt skal det være nemmere at smide kriminelle ud af de belastede bolig områder. Alle disse initiativer og mange flere er en del af Venstre og regeringens Ghettoplan, som ultimativt skal sikre et Danmark uden ghettoer i 2030.

Stadigt mere bekymrende tendenser har præget integrationen i Danmark seneste år. I 2015 kostede ikke-vestlige indvandrere og efterkommere den danske statskasse 36 milliarder kroner. Seks ud af ti fædre i udvalgte ghettoer er for eksempel helt uden beskæftigelse. Et mønster, der ofte går i arv, så efterkommerne også havner på offentlig forsørgelse. Det er foruroligende tal, som stiller krav til en markant og målrettet strategi, der sætter ind med nye regler og redskaber. Vi skal forandre ghettoerne så kriminaliteten nedbringes, mens vi samtidig sikrer, at børn og unge vokser op i hjem, der er integreret i det danske samfund. Ingen børn skal efterlades uden de basale egenskaber som kæves for at være en aktiv borgere i det danske samfund. Det er til gavn for dem selv, men i høj grad også for Danmark.

Vi må erkende, at vores samfund er under hastig forandring. I 1980 udgjorde personer med ikke-vestlig baggrund 1 procent af befolkningen – i dag udgør gruppen 8,5 procent. Mange med ikke-vestlig baggrund bidrager til det danske samfund. Det til trods lever alt for mange indvandrere stadig et isoleret liv i parallelsamfund, hvor danske værdier erstattes af værdier bygget på sharialoven. Kvindeundertrykkelse, kriminalitet, arbejdsløshed er dagligdag i disse områder. Vi har nået et punkt, hvor drastiske initiativer er nødvendig for at sætte en stopper for den katastrofale udvikling. Vi kan ikke, og skal ikke, acceptere, at der eksisterer parallelsamfund, som lukker sig mere og mere sammen om sig selv. Ønsker man at se konsekvenserne af passivitet og manglende handling, kan man blot tage et smut til Sverige, hvor politiet i Malmø opfordrer kvinder til ikke at gå ud alene efter mørkets frembrud. Tiden er kommet til at vaske tavlen ren, mens vi stadig har muligheden for at rette op på tre årtiers fejlslagen integrationspolitik.

Vi løser ikke problemerne over natten. Men vi vil i de kommende år tage små skridt mod at skabe et stærkere, sikre og bedre Danmark. Jeg er rigtig glad for, at jeg i dag kan sige, at mine børn og børnebørn skal vokse op i et Danmark, der ikke huser nogen ghettoer.