Ineffektiv integrationspolitik invaliderer

Antallet af familiesammenføringer er steget med 60 % fra 2011 til 2013. Den dramatiske forøgelse i antallet af familiesammenføringer og lempelsen af udlændingepolitikken kommer til at koste de danske skatteydere næsten 1mia. kroner i 2014. 

Regeringen har afskaffet pointsystemet, der gav alle mulighed for at blive familiesammenført til Danmark, men som også stillede krav til, at man tager del i samfundet og tager ansvar for at blive integreret. Samtidig er det blevet mere attraktiv for indvandrere at være på offentlig forsørgelse – det er ellers et af de største problemer i ghettoerne.

Dette sker på trods af, at regeringen og statsministeren forud for valget i 2011 har lovet ikke at føre en lempeligere udlændingepolitik.  Regeringens udlændingepolitik er med andre ord uholdbar, uøkonomisk og umoralsk.

Det er på tide at gøre op med regeringens lempelige udlændingepolitik. Da Venstre var i regering havde vi en fast, fair og fornuftig udlændingepolitik. VK-regeringen bragte tilstrømningen af udlændige under kontrol så der kom flere for at arbejde og studere og færre asylansøgere og familiesammenførte.

Venstre mener, at det skal kunne betale sig for tilflyttere at arbejde og integrerer sig i det danske samfund. Positiv integration kan kun ske ved hjælp af incitamenter, der hjælper dynamiske og initiativrige tilflyttere og straffer ballademagere. Det danske samfund har gavn af diversitet og forskellighed, men det er også vigtigt at holde sig for øje, at integrationen ikke kommer af sig selv. Vi skal tilbage til en håndholdt udlændingepolitik.