Mobning skal bekæmpes

Mobning ødelægger indlæringen og kan sætte spor resten af livet. Tilmed foregår mobningen ikke længere kun i skolegården, men i stigende grad også på sociale medier. Det vil regeringen nu gøre noget ved. 

I samarbejde med en række organisationer på børneområdet er der blevet udarbejdet en national aktionsplan mod mobning, indeholdende en stribe konkrete initiativer, der skal gøre noget ved den mobning alt for mange børn og unge er udsat for.

Faktisk er det hver femte skoleelev der er udsat for mobning, og for over halvdelens vedkommende var de også udsat for mobning året før. Det er et skræmmende højt tal, og derfor er det helt afgørende, at der nu sættes politisk ind for at gøre noget ved problemet.

Venstre lovede før valget, at vi ville sætte ind mod mobning af børn og unge. Med aktionsplanen indfries endnu et valgløfte.

En central del af den landsdækkende aktionsplan er etableringen af en ny klageinstans. Den nye klageinstansen skal sikre, at ansvaret bliver placeret, hvis et barn mobbes, uden at de ansvarlige voksne griber ind. Der er behov for en tydelig ansvarsplacering, da der fortsat er for mange skoler, der ikke tager kampen mod mobning tilstrækkeligt seriøst. Eksempelvis har en tredjedel af skolerne ingen handlingsplan eller strategi mod mobning, Det til trods for at det er lovpligtigt.

Den konkrete model for en klageinstans, hvor der bl.a. skal tages stilling til, hvilke sanktionsmuligheder en klageinstans skal have, vil blive drøftet med Folketingets øvrige partier i løbet af dette efterår. En aktionsplan gør det imidlertid ikke alene. Hvis vi skal lykkedes med at gøre noget ved mobningen, så kræver det et solidt samarbejde mellem forældre, skolebestyrelser, elevråd og lærere