Højere ydelser skader integrationen

Den bedste vej til at blive en del af det danske samfund er gennem arbejdsmarkedet. Man bliver ikke integreret ved hjælp af overførselsindkomster, men gennem fællesskabet på en arbejdsplads.

Efter mange års kamp er det endelig lykkedes, at få flere med indvandrebaggrund ud på arbejdsmarkedet. Det har været et langt sejt træk, og derfor er det brandærgerligt, at regeringen nu vil rulle hele indsatsen tilbage.

Regering har nedsat en såkaldt ’ydelseskommission’, der har til formål at afskaffe kontanthjælpsloftet, og som bl.a. vil komme med forslag til, hvor meget mere arbejdsløse indvandrere skal have i sociale ydelser. Det er den helt forkerte vej at gå. Vi har brug for flere hænder på arbejdsmarkedet, ikke flere som ligger på sofaen for med jævne mellemrum at blive sendt på det ene velmenende projekt efter det andet. Det er skidt for statskassen og det er ikke mindst uværdigt for det enkelte menneske.  

Langt de fleste mennesker, uanset baggrund, ønsker at stå op om morgen for at foretage sig noget meningsfuldt. Det skal vi understøtte ved at det skal kunne betale sig at arbejde. Regeringen og dens støttepartiers politik betyder, at færre bliver en del af det arbejdende fællesskab, at det bliver mere attraktivt at søge asyl i Danmark, og at vi har færre penge til at styrke velfærden og sikre en fortsat ambitiøs grøn omstilling.  

Venstre vil en anden vej, hvor vi fastholder de lave ydelser til arbejdsløse indvandrere – og vi vil indføre et nyt danskkrav for fuld kontanthjælp. Det bringer folk i arbejde og styrker integrationen. Det har vi brug for, hvis velfærdssamfundet skal kunne hænge sammen. Det er vigtigt at alle bidrager og den målsætning når vi ikke, hvis vi sætter ydelserne op. I bund og grund er det sørgeligt, at Socialdemokratiet ikke vil være en regering for dem som går på arbejde, men i stedet lader sig drive rundt i manegen af de radikale og den yderste venstrefløj. Socialdemokraterne taler om en stram udlændingepolitik, men når det kommer til stykket, så er det de radikale og Morten Østergaard der svinger taktstokken.